Torgny Karl Segerstedt, 1876-1945, svensk pressemann og religionshistoriker. Professor i religionshistorie ved Stockholms høyskole 1913-17.

Mest kjent var Segerstedt som redaktør av den liberale Göteborgs Handels— och Sjöfartstidning fra 1917 til sin død.

Hans uredde kamp for frihet og rett og avisens høye kulturelle nivå ga den en ledende posisjon innen nordisk presse. Hans sterke innsats for Norges sak under okkupasjonsårene skaffet ham en stor krets av beundrere i Norge, mens hans ubønnhørlige kritikk av visse sider ved Sveriges offisielle utenrikspolitikk vakte uvilje i mange svenske kretser.