I et brev til byrådsleder Monica Mæland ber Bergen Torghandlerforening og å overta Torget AS for en symbolsk sum. Torghandlerne vil skaffe til veie penger gjennom en oppkapitalisering, slik at selskapet kan tre inn i Torget AS sine forpliktelser.

– Er det ikke mulig å gjøre det på denne måten, vil vi skaffe nødvendig aksjekapital og opprette et nytt driftsselskap som kan drive torget, sier leder i Bergen Torghandlerforening Arnfinn Djukastein.

Slik torghandlerne ser det er det bare to realistiske alternative hva angår torgets fremtid.

– En kommunal overtakelse er ikke aktuelt. Det har vi prøvd før og jeg ser ikke det som en god løsning. Og det er vel heller ikke realistisk politisk.

Da gjenstår privat drift, enten i regi av dem som vil investere i en mathall, eller i regi av torghandlerne.

– Kommunen kan velge å få inn private investorer som skal tjene penger. Vi er usikre på hvordan leien blir om disse investorene skal forrente en mathall til 100 millioner kroner. Vi som er torghandlere i dag vil kanskje ikke ha råd til å stå på torget eller i mathallen med slike krav til avkastning, sier Djukastein.

Derfor vil Torghandlerforeningen overta driften.

– Er det noen som virkelig kan torget og vet hva det kreves, er det vi. Og ingen vil ha såpass engasjement som oss. Vi brenner virkelig for torget.

En forutsetning for at torghandlerne skal kunne drifte selskapet er at kommunen opprettholder dagens driftsstøtte.

– Vi vil kunne drive torget på en forsvarlig økonomisk måte. Målsettingen er at torget skal bli Bergens stolthet og bli et utstillingsvindu for fiskerinæringen i Norge, sier Djukastein.

Sævig, Rune