Det er klart etter at tingrettsdommer Svein Opdahl i dag kom med sin avgjørelse i saken mellom Torget i Bergen AS og torghandleren.

Dommeren gir selskapet medhold i at Kriznjak har misligholdt leiekontrakten sin, og dermed ikke lenger har rett til å drive salg på torget.

Men Opdahl er ikke enig med selskapet i at det er nødvendig i fjerne Kriznjak fra torget med en gang. Dermed kan han fortsette salget til det er kommet en rettskraftig avgjørelse i saken. Det kan skje enten i en høyere rettsinstans, eller ved at Kriznjak lar være å anke.

— Brøt kontrakten

Torget i Bergen AS hadde brakt Viktor Kriznjak inn for retten for å få avgjort om han får selge sine varer på torget. Selskapet mente Kriznjak hadde brutt kontrakten sin, ved å selge annet enn norske strikkevarer.

Kriznjak innrømmet at han har solgt tilleggsprodukter, som luer, vanter og sjal produsert i utlandet.

Advokat for Torget i Bergen, Lars Georg Nygaard, påpekte i retten at det ikke står noe i avtalen mellom Kriznjak og selskapet om tilleggsprodukter. Han argumenterte med at selskapet ga Kriznjak en frist til å selge ut de kontraktsstridige produktene, men at Kriznjak i stedet tok inn stadig nye partier av varene.

– Dette er ikke bare kontraktsstridig, men også svært provoserende, heter det i Nygaards argumentasjon for retten.

Advokaten påpekte også at andre torghandlere har vært redde for Kriznjak, og at hans oppførsel overfor torghandlerne og administrasjonen i seg selv hadde vært nok til å heve kontrakten.

- Ikke gjort noe galt

Kriznjak, som selv prosederte sin sak i retten, mener han har fulgt alle regler som Torget i Bergen har fastsatt, og ser ikke noe galt i å selge noen tilleggsprodukter produsert i utlandet.

– Andre torghandlere får lov til å selge strikkeplagg produsert i Nepal, argumenterte han for retten.

Kriznjak avviste at han har opptrådt truende, verken mot andre torghandlere eller administrasjonen i Torget i Bergen.

- Fikk flere sjanse

Bergen tingrett mener Kriznjaks tolkning av leieavtalen er feil, og at han har brutt leieavtalen ved å selge utenlandske produkter.

– Slik retten ser det, synes det som om saksøkte har fått en rekke sjanser til å innordne seg etter avtalen før saksøker endelig valgte å gå til oppsigelse av avtalen, heter det i dommen.

Tingrettsdommer Svein Opdahl mener også det er sannsynliggjort at Kriznjak har opptrådt slik at det har vært til sjenanse for de andre torghandlerne. Han tar ikke stilling til om dette i seg selv hadde vært nok til å si opp kontrakten, siden bruddene på reglene om varesortiment etter dommerens mening uansett er grove nok til å heve kontrakten.

Avhengig av plassen

Torget i Bergen la ned påstand om at Viktor Kriznjak måtte fjernes fra torget umiddelbart, på grunn av oppførselen hans. Dommeren er enig i at bråk og forstyrrelser på torget kan skade salget for de andre torghandlerne, men gir Torget i Bergen likevel ikke medhold i å gi dommen såkalt foregrepet tvangskraft. Han påpeker at Kriznjak er avhengig av plassen på torget for å opprettholde sin inntekt. Opdahl tror uenighetene mellom partene vil kunne roe seg noe når det nå har kommet til rettssak og dom.

I tillegg til å ha tapt striden om retten til å drive med torghandel, må Viktor Kriznjak betale saksomkostningene til Torget i Bergen AS, på 34.400 kroner.

UTEN ADVOKAT: Uten advokat forsøkte Viktor Kriznjak å føre sin egen sak i retten, men tapte.
Høvik, Tor