Viktor Kriznjak har misligholdt kontrakten, opptrådt illojalt overfor Torget og forsuret arbeidsmiljøet å Torget, derfor må han bort. Det krevde Torget i Bergen AS da de møtte torghandleren i Bergen tingrett i går.

En uke før rettssaken startet, trakk Aage Mjeldheim seg fra å være Kriznjaks advokat. Bakgrunnen skal være manglende betaling. Kriznjak tok da kontakt med advokat Frode Skogvold.

— Det var umulig for meg å forbedrede den saken på en forsvarlig måte på så kort tid, sier advokat Frode Skogvold, som ba om å få saken utsatt.

Den begjæringen kom retten i hende bare to dager før saken var berammet. Utsettelsen ble avvist, og dermed måtte Kriznjak føre saken selv.

— Retten fant at saken ikke kunne utsettes. Allerede nå berammer jeg saker for oktober, sier tingrettsdommer Svein Opdahl.

- Jeg kan ikke dette

På spørsmål om han synes det er et problem at den ene parten ikke er representert ved advokat, svarer Opdahl: «det er åpenbart at det er et problem».

Det synes også Viktor Kriznjak.

— Jeg får jo ikke lagt frem saken min på en ordentlig måte, sier han.

På et gebrokkent og ufullstendig norsk forsøkte han å fremføre sin versjon av striden mellom ham og Torget i Bergen AS. Flere ganger var det tydelig at han ikke oppfattet språklige nyanser. Gang på gang måtte dommeren gripe inn og rettlede Kriznjak.

— Jeg er ikke utdannet advokat. Jeg prøver. Jeg kan ikke dette sånn som advokater. Beklager, sa han til dommeren.

At mangelen på kunnskap om hvordan ting går for seg i norske rettssaler var stor, var innlysende.

Så sent som på tampen av prosedyren forsøkte han å legge frem et videobevis og snakket om nye vitner han mente burde kalles inn. Han visste ikke når beviser kunne legges frem, når eventuelt nye vitner kunne begjæres innkalt, og hva en avslutningsprosedyre skal forholde seg til.

- Tilrådelig

Dommer Svein Opdahl synes likevel at det var tilrådelig å la saken gå sin gang.

— Synes du at begge parter har fått belyst sin sak på en skikkelig måte?

— Denne saken har vært så pass begrenset at jeg ikke har funnet det ikke tilrådelig, sier Opdahl.

Professor Henry John Mæland ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen, påpeker at alle i utgangspunktet har krav på å ha en advokat til stede i en rettssak.

— Men jeg kjenner ikke til hvilken kommunikasjon det har vært mellom dommeren og partene i denne saken, derfor er dette vanskelig å kommentere, sier Mæland.

— Men hvis partene møter opp til rettssak, og den enes advokat av en eller en annen grunn ikke kommer, er det vanlig å utsette saken. Men dette har også en kostnadsside. Det er dommeren som avgjør.

Høvik, Tor