Eder Biesel Arkitekter AS fra Stavanger ble kåret som vinner med forslaget «Historien fortsetter». Nå får de også fortsette med prosjekteringen av mathallen, som skal fornye Torget og handelen i Vågen. Det ble klart på byrådsmøtet i dag. Selv om juryen mente at Eder Biesels forslag var det beste, var prisen på selve prosjekteringen også avgjørende i konkurransen.

Les også: Her er nye Torget

Etter å ha gjennomført forhandlinger med alle de tre vinnerutkastene har kommunen også slått fast at Eder Biesel har den beste prisen på prosjekteringen. Kontrakten med kommunen for prosjekteringer er på 4,5 millioner kroner.

Vinnerprosjektet skal likevel bearbeides, slik at den at den skjermede markedshallen skal flyttes ned til bakkeplanet. Dette betyr at 2. etasje i bygget blir ledig til annet formål. Ulike alternativer blir nå vurdert, og det endelige forslaget til løsning må være klar før prosjekteringen starter.

Samtidig jobber kommunen videre med en ny reguleringsplan for området, og vinnerforslaget skal nå legges til grunn for det arbeidet.

Byggearbeidet på Torget skal etter planen begynne i august neste år, mens det nye bygget skal stå klart i august/september i 2011.

Det «nye» Torget vil koste omkring 100 millioner kroner.

VINNEREN: «Historien fortsetter» på Torget.