MORTEN ELLINGSEN

ELISABETH KLEPPE

— Dette er helt forferdelig. Her er det snakk om én fiskehandler som har gjort noe forferdelig galt. Han alene bør ta ansvaret for dette.

Fiskehandler Tom Rørnes er opprørt etter at TV 2 onsdag kveld avslørte at analyser av fisk kjøpt på Fisketorget i Bergen hadde så høyt bakterienivå at den var uegnet til å bli spist. Fisken var rett og slett råtten.

Rørnes fremhever at den dårlige fisken bare ble funnet i én fiskebod, og han vil nå forlange tiltak som kan gjenopprette Fisketorgets gode navn og rykte. Hyppige kontroller av fiskematen er ett av tiltakene han ser for seg.

Ekstern kontroll

Daglig leder i driftsselskapet Torget i Bergen A/S, Lise Wergeland Strømmen er enig.

Allerede i neste uke begynner kontrollene som vil bli utført av et eksternt selskap.

— Vi har vært i kontakt ned et laboratorium som skal teste kvaliteten hos fiskehandlerne jevnlig fra nå av, sier Lise Wergeland Strømmen.

— Hvor ofte da?

— Nei, det kommer litt an på hva som kommer frem i kontrollen. Men kanskje det blir månedlig.

Strømmen deler bekymringen for at én manns slurv kan gå ut over alle torghandlerne

— Fisketorget er et begrep, og folk ser på dette som en samlet gjeng med fiskehandlere. Men nå kom det klart frem at dette bare gjaldt en spesifikk fiskehandler, sier hun.

Skylder på leverandøren

Den spesifikke fiskehandleren det er snakk om er Øystein Fjellskål.

Han ble sporenstreks innkalt på teppet til Strømmen for å forklare seg da saken ble kjent. Her fikk han beskjed om å ordne opp i forholdene øyeblikkelig.

— Jeg regner med at dette blir tatt 100 prosent på alvor, og jeg regner med at fiskehandlerne kommer til å kontrollere hverandre en del mer nå, sier Strømmen.

Fjellskål selv stiller seg uforstående til hvordan dårlig fisk har havnet i hans bod.

— Vi får inn ny fisk hver dag, og jeg sender varer i retur hver dag. Det kan ha vært en svikt fra leverandørene, men det er vanskelig å si. Jeg lurer også på hvordan og hvor lenge TV 2 har oppbevart vareprøvene. Det ser ut som om de bevisst har gått inn for å sverte én fiskehandler, sier han.

Ikke skyld på leverandøren

— De kan ikke skylde på leverandørene. Dette er slikt som de må ta ansvar for å sjekke selv. Det siste forhandlingsleddet er forbrukernes beste venn, og de må ta vare på kvaliteten. De kan bare ikke ta altfor god fisk, sier Mattilsynets distriktssjef i Hordaland, Paal Fennell.

Han er ikke overrasket over det som har kommet frem.

  • Nei, nei. Dette er ikke noe nytt for oss. Vi har hatt en lang runde med Fisketorget i mange år. Det er veldig mye der som Mattilsynet har synes er problematisk. Vi inngått mange kompromisser for at Bergen skal kunne ha et fisketorg i det hele tatt, sier han.