Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen (KrF) la frem de reviderte planene for byens mest berømte handelsplass i dag.

— Det nye Torget vil skille seg dramatisk fra det gamle. Vi får en helt annen struktur på boder og faste installasjoner, et nytt servicebygg og en bedre håndtering av avfall, sier byråden.

Torgbodene skal få et mer strømlinjeformet utseende, og være på maks 16 kvadratmeter i lukket tilstand.

Tredobler prisen

Mens kommunen tidligere har gått inn for å bruke 15 millioner kroner på å pusse opp Torget, snakket byrådet i dag om «mellom 45 og 50 millioner kroner». Kommunen skal bekoste alle faste installasjoner, mens torghandlerne selv må betale og drifte sitt eget utstyr.

Torghandlerne må også betale leie for bruk av fasilitetene.

Blant de største investeringene blir et nytt servicebygg på tre etasjer ved Wallendalshopen på Strandkaien. Her skal torghandlerne få godt med lager- og kontorplass. Nye publikumstoaletter skal også legges til bygget, som får en grunnflate på ca. 190 kvadratmeter.

Strakstiltak

Nye Torget skal stå klart mot slutten av 2007, mens en del strakstiltak gjennomføres allerede i løpet av våren og sommeren i år:

  • Gamle ishus (fra 1990) rives.
  • «Garasjeliknende» boder, satt opp i fjor, skal få en ny form.
  • «Genserboden» ved det nå nedlagte underjordiske toalettet skal fjernes.
  • Nedgangen til toalettet inn mot Vågsallmenningen dekkes til og blir en del av torgarealet.
  • Den hvite fiskevognen skal ikke lenger stå permanent på Torget.
  • Kommunen krever at alle de sentrale delene av Torget, med unntak av kummene, skal være ryddet og frie for torghandlerutstyr på kvelds- og nattestid.
  • Se BTV-innslag her
Jon Tufto