Dette skjer etter et styremøte i dag. Torget AS har en tid slitt med likviditeten og ba for to uker siden om krisehjelp fra kommunen. Den hjelpen er avslått.

I en pressemelding fra styret heter det at «selskapet ikke har likviditet til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.»

Styret mener dette ikke er en forbigående situasjon, og ved fortsatt drift vil selskapets egenkapital være tapt ved utgangen av 2007.

Bergen Torghandlerforening har sagt seg villig til å forskuttere leien for 2008 for å løse de akutte likviditetsproblemene. Torghandlerne aksepterer også en økning i leien på mellom 20 og 40 prosent. Torghandlerne har også kommet med forslag til kutt i utgiftene og økning i inntektene som etter foreningens mening ville sikre overskudd for Torget AS.

«Styret har nøye vurdert de innspill som er kommet fra Bergen Torghandlerforening, men finner ikke at det er tilstrekkelig til at selskapet får en varig sunn økonomi» heter det i pressemeldingen fra styret.