Helland var tiltalt for å ha forsynt seg med over 40.000 kroner fra foretakets kasse. I tillegg var han tiltalt for å ha latt være å informere styret om at han unnlot å betale en faktura på 860.000 kroner for arbeid utført av Ren Bergen.

Helland var leder for Torget i Bergen (TiB) fra 2000 til januar 2003. Han ble anmeldt av sitt eget styre, som mente han hadde forsynt seg med penger fra selskapets kontantkasse.

Ingen har hatt oversikt over hvor mye penger som gikk ut av eller inn i kassen. For mange av uttakene finnes det ikke kvitteringer. Helland forklarte i retten at han kan ha tatt mindre beløp fra kassen, for eksempel hvis han hadde glemt lommeboken. Han benektet på det sterkeste å ha underslått penger.

— Bare småbeløp

Retten mener at de manglende pengene har vært brukt til vanlig drift i selskapet, men at kvitteringer på grunn av forsømmelse eller rot ikke er lagt i kassen.

«Omstendighetene rundt kontantkassen er meget uklare, og det er ikke noe bevis for at tiltalte tok penger fra kontantkassen til egen vinning», heter det i dommen.

«En annen sak er at tiltalte kan kritiseres for rotet rundt kontantkassen, og pådra seg et sivilrettslig erstatningsansvar», heter det videre.

Retten finner det heller ikke bevist at Helland holdt tilbake informasjon om den uoppgjorte regningen.

— Det er ingen tvil om at det har manglet kvitteringer for en del helt legale utgifter. Når det gjelder penger han har tatt til eget formål, så er det bare småbeløp og ikke ulovlig, sier Hellands forsvarer, advokat Fredrik Verling. Helland selv har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Retten har ikke tatt stilling til erstatningsspørsmålet, fordi det er usikkert hvor stort beløp det er snakk om. Selskapet har dessuten holdt igjen Hellands feriepenger.

- Slutt på rotet

Daglig leder og tidligere styreleder i TiB, Lise Wergeland Strømmen, sier det er slutt på økonomirotet i selskapet.

— Det er ingen som låner penger på denne måten lenger. Selv om Helland er frikjent, har han opptrådt sterkt kritikkverdig, mener hun.

Nåværende styreleder, Marianne Bergflødt, vil ikke kommentere dommen før hun har fått lest den.