Opposisjonen var knallhard i dommen av blant annet kutt i støtten til sosialhjelpsmottakerne.

Den såkalte 80-prosentregelen har gitt de varige trygdede en garantiinntekt etter at faste boutgifter er betalt. Nå er det kun alderspensjonister som vil nyte godt av det. Samtidig blir ikke sosialhjelpen indeksregulert, noe som betyr en reell nedgang i inntektene for denne gruppen.

Budsjettet er en trykkoker av underbudsjettering innen helse og sosial SVs Oddny Miljeteig

— Moralsk forkastelig - Dette budsjettet rammer de svakeste, enten det er sosialhjelpsmottakere, guttene på Alrekstad skole eller de som nyter godt av kommunens forebyggende arbeid, sa Grung.

Hun viste blant annet til at Utekontakten mister 2,5 millioner kroner.

— Dette er snakk om skattekutt som resulterer i velferdskutt, sa partifelle Marte Mjøs Persen.

Torstein Dahle (Rødt) mente budsjettet var det mest usosiale i hans tid i bystyret, nærmere 30 år.

— Det er moralsk forkastelig å ta fra dem som skal leve på 150.000 kroner i året, tordnet han.

Også SVs Oddny Miljeteig ser dystert på situasjonen:

— Budsjettet er en trykkoker av underbudsjettering innen helse og sosial, sa hun.

Fikk klart flertall Høyres Hilde Onarheim mener derimot at byrådspartienes politikk handler om ansvarlighet.

— Jeg tror heller ikke at bergenserne ønsker seg mer eiendomsskatt til jul. De rød-grønne ønsker at Bergen skal bli en dyrere by å bo i. Det ønsker ikke vi, sa Onarheim.

Etter fire timers budsjettdebatt gikk det som det måtte gå: Med et komfortabelt flertall på 36 av 67 representanter fikk byrådspartiene det akkurat som de ville.

Hva mener du om budsjettdebatten? Si din mening her.