Det børsnoterte rederiet Tordenskjold ASA gikk over ende etter at långiverne ikke kom til enighet med selskapet i gjeldsforhandlinger.

Advokat Gunnar Haahjem er av Bergen skifterett utnevnt til bostyrer. Han får et svare strev med å forsøke å rydde opp i selskapet.

Sentralt i bobehandlingen vil 23 skip som Stuve og hans forretningskompanjonger løftet ut av Tordenskjold ASA og over til et annet selskap i sommer.

De 23 sementskipene eies nå av selskapet Cem Bulk Carriers Holding Ltd. Tor Johan Stuve har selv opplyst at han er hovedeier i selskapet.

Det er uvisst hvilke andre eiere som er inne i selskapet.

De 23 skipene ble overført fra Tordenskjold fordi selskapet angivelig misligholdt låneforpliktelser overfor Stuve og partnere.

Overføringen av skipene har långivere som Norsk Tillitsmann og flere banker bestridt.

Norsk Tillitsmann ASA har ansvaret for to obligasjonslån gitt til rederiet på samlet 160 millioner kroner. Finansbanken har lånt rederiet 60 millioner, gjelden til Handelsbanken er om lag 80 millioner og Sparebank 1 SR-bank har rundt 13 millioner kroner utestående.

Stuve har tidligere sagt at det er «uaktuelt å føre skipene tilbake.»

Det er høyst uvisst hvor mange selskaper som går med i konkursen, og det er også uvisst hvor mange skip og dermed sjøfolk som rammes.