Opplysningene om Atle Torbjørn Karlsviks bruk av forsvarets penger skal ha vært godt kjent blant Karlsviks tidligere underordnede ved Sjøkrigsskolen.

Det bekrefter leder i Norges Offisersforbund, Peter A. Moe. Han sier han selv har sett flere av dokumentene forsvarsledelsen nå gransker. Det gjelder blant annet møter mellom Karlsvik og daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold:

— I papirene som jeg har sett figurerer hun i flere sammenhenger, og det fremgår at det ikke er offisielle besøk, sier Moe.

-Har du fått dokumentene fra forsvarsstaben?

— Nei.

— Den informasjonen du har fått, kommer den fra en og samme kilde?

— Det jeg har fått vite kommer fra flere kilder.

— Så dette må være kjent blant flere også i Bergen?

— Ja, det må det være. Det er vanskelig for offiserer i Bergen å ta opp dette, fordi han har sittet som toppsjef.

— Er anklagene riktige burde vel Karlsvik forstått at det ville komme opp når han forlot stillingen i Bergen?

— Det burde han ha gjort, sier Moe.

Dalhaug ikke overrasket

— Jeg er ikke overrasket om dette har vært samtaleemne blant offiserene på Sjøkrigsskolen, sier Forsvarsstabens øverste sjef, generalløytnant Arne Bård Dalhaug til Bergens Tidende.

Først da Karlsvik ble forfremmet, og dro til Oslo for å bli stabssjef ved Forsvarets fellesstab, begynte ting å skje. Karlsviks overordnede ble offisielt varslet om mistanken om økonomiske misligheter for ca. to uker siden.

Nåværende fungerende skolesjef ved Sjøkrigsskolen, Tor Vestly, ønsker ikke å kommentere hvem som varslet Karlsviks sjefer i Oslo.

— Jeg har fått beskjed om at all informasjon i saken skal gå gjennom Forsvarsstaben, sier han.

Razzia

Bergens Tidende vet likevel at medarbeidere fra Forsvarsstabens prosess- og administrasjonsgruppe torsdag og fredag foretok full razzia ved Sjøkrigsskolen. Alle bilag fra kontreadmiral Atle Karlsviks tid som skolesjef ble gjennomgått. Han ble utnevnt som sjef Sjøkrigsskolen for fem år siden, og forlot skolen i september.

— Jeg kan bekrefte at vi har gått gjennom alle bilagene, og tatt de kopiene vi mener har relevans til saken, sier generalløytnant Arne Bård Dalhaug i Forsvarsstaben.

Gjennomgår alle bilag

Det skal dreie seg om en anselig mengde bilag.

— Hvordan arbeider dere videre med saken?

— Vi gjennomgår nå i helgen disse bilagene. Vi ønsker å komme hurtigst mulig til bunns i saken.

— Skal Karlsvik innkalles for å forklare seg?

— Han avgav en forklaring da han ble konfrontert med våre opplysninger før helgen. Vi har ingen planer om å kalle ham inn igjen med det første.

Ifølge VG skal Forsvarsstaben blant annet ha rettet søkelyset mot representasjonsregninger fra besøk forsvarsminister Kristin Krohn Devold foretok i Bergen. Karlsvik og Devold er gode venner, og har også hytter i samme område i Hemsedal.

— Kan det bli aktuelt å be Krohn Devold forklare seg for gruppen som gransker saken?

— Det tror jeg ikke, sier Arne Bård Dalhaug i Forsvarsstaben.

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro, kommer Forsvarsstabens kontrollører blant annet til å se på om anbudsreglene er fulgt. Som skolens øverste sjef var det Atle Karlsviks ansvar å godkjenne alle varekjøp.

  • Det er klare regler for innkjøp. Alle kjøp av en viss størrelse skal ut på anbud, sier generalløytnant Dalhaug.

Det har ikke lyktes Bergens Tidende å få noen kommentar fra kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik, som har søkt om og fått innvilget permisjon fra stillingen som sjef for fellesstaben i Forsvarsstaben.

GODE VENNER: Tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold og kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik gikk på samme kull på totalforsvarskurset ved Forsvarets høgskole i 2000, og er personlige venner. Nå skal representasjonsregninger for uformelle møter mellom de to, granskes. ARKIVFOTO: KNUT STRAND