— De er litt lettet, men avventende lettet. De er blitt skuffet mange ganger før, og har derfor inntatt en «vente og se» holdning, sier de to kvinnenes advokat, Stig Åkenes Johnsen.

Veldig glad

— Jeg er veldig glad for at byrådet nå er villig til å diskutere et forlik. Tidligere har flertallet av politikerne sagt nei. Den gang ble resultatet granskning. Men når byrådslederen nå signaliserer vilje, er vi tilfreds med det. Så får vi se hva utfallet blir, sier Åkenes.

Han er også fornøyd med byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsens beklagelse fra bystyrets talerstol.

— Det byrådsleder tidligere har sagt, har vært en nokså forbeholden beklagelse, med ord som «dersom det er noen som har lidd overlast.» Artiklene i Bergens Tidende har fått frem følelsene i saken, mer enn det som er mulig i en stevning. Men vi synes vi har dokumentert overgrep. Uansett oppfatter jeg beklagelsen som en snuoperasjon.

Nå venter forliksforhandlinger. De vil ta utgangspunkt i det kravet de to kvinnene har fremmet. I stevningen til tingretten har de to kvinnene bedt retten fastsette erstatningen.

Millionkrav

— Men vi har sendt over et kravbrev. Der fremla vi en beregning på fortidig og fremtidig tap. Tre millioner kroner for den ene og fire millioner for den andre.

Tapet tar utgangspunkt i tidligere og fremtidig tap av inntekt på grunn av det som skjedde ved Morgensol.

— Hvis disse ikke hadde vært utsatt for det de faktisk ble utsatt for, er det sannsynlig at den ene ville fått hjelpepleierlønn. Den andre lektorlønn.

I dag har begge fått uførepensjon, den siste for et par år siden. Det er forskjellen mellom de inntektene de kunne ha hatt, og de inntektene de faktisk har hatt, som utgjør det beregnede tapet.

— Vi mener vi har vært nokså nøkterne ved å legge dette til grunn, sier Johnsen, som er klar for forhandlinger.

Fikk beklagelse

Han har foreløpig ikke hørt noe fra kommunen. Kommuneadvokat Helge Strand sier han ikke har startet arbeidet med å lage et tilbud om forlik.

For to år siden inngikk kommunen et forlik med et annet Morgensol-offer. Hun fikk 1,2 millioner kroner. Et tilbud som er særlig mye lavere vil trolig være vanskelig for de to kvinnene å akseptere.

Ut fra sine erfaringer som advokat roser Johnsen byrådet for forslaget om en erstatningsordning som skal gjelde alle.

— Da slipper de å gå gjennom det mine klienter har gått gjennom. For mange vil det sikkert være en fordel, selv om en billighetserstatning blir billigere. For mine klienter, som har vært gjennom alt dette, vil en liten billighetserstatning ikke være tilfredsstillende.

«TAKK FOR HJELPEN»: – Det beste som kan skje er om vi kan slippe å gå gjennom opplevelsene en ny runde i retten, sier Lisbeth Strand. Mandag takket hun Eilert Jan Lohne (Ap) for hans støtte underveis i den vanskelige saken.
FOTO: MARTE ROGNERUD