Det viser en spørreundersøkelse som er et ledd i et spesielt samarbeidsprosjekt mellom Sandsli videregående skole og ungdomsskolene i bydelen.

Lite voksenkontakt

20 elever fra Sandsli har deltatt i prosjektet «Ung til ung formidling». Blant annet har de vært med å undervise ungdomsskoleelevene i bydelen. Der har de snakket med elevene om rus, alkohol og andre miljøproblemer.

— Mange føler at de ikke har noen voksne på skolen de tør snakke med når ting blir vanskelige, sier Christina Laastad. Hun er en av elevene som har deltatt i prosjektet.

Undersøkelsen avslørte også at det spesielt er guttene som ikke tør å snakke med andre om personlige problemer.

— Jenter i ungdomsskolealder er ofte flinkere til å snakke om følelser enn gutter. Dessuten er det ikke særlig «tøft» for gutter å innrømme at ikke alt er som det skal, sier Karl Erik Hevrøy. Han er også en av elevene i ressursgruppen ved skolen.

Må få tid på skolen

Ressursgruppen etterlyser en sterkere satsing på skolehelsetjenesten både i ungdomsskolen og i den videregående skolen.

— Helsesøster må få mer tid på skolen. Vanligvis er ikke helsesøster å treffe på skolen mer enn noen timer en dag i uken. Mange vet knapt hvem helsesøster. Det er for dårlig, mener Karl Erik. Han vet at mange føler de kan betro seg til helsesøster fordi hun har taushetsplikt.

Det blir påpekt at også åpningstidene for ungdomshelsestasjonen i bydelen er for korte.

Ti nye stillinger

Bystyret har bevilget tre millioner kroner til ti nye helsestillinger i kommunen fra 1. juni. Intensjonen var at stillingene skulle brukes til å styrke helsetjenesten. Men midlene ble aldri øremerket spesielt for å styrke skolehelsetjenestene.

Ytrebygda bydel fikk halvannen ny stilling.

— Synd det ikke blir mer, mener de unge som nå vil fortsette å jobbe for en utvidet skolehelsetjeneste.

Skal bli bedre

Byråd for helse- og sosial, Trude Drevland, lover at skolehelsetjenesten i Bergen skal bli bedre i årene som kommer. Tidligere i år laget byrådet en plan for opptrapping i skolehelsetjenesten. Blant annet skal tjenesten legge vekt på å forbygge mistrivsel, rusproblemer og asosial atferd blant elevene.

— Jeg vil sørge for at planen blir fulgt i årene som kommer, sier Drevland.

Larsen, Bjørn Erik