Kommunen krever at arrangøren står ansvarlig for alle tenkelige skader på den nye bydelsparken i Kirkebukten. Det kan de ikke.

— Et slikt krav våger vi ikke å akseptere. Det finnes også andre problematiske krav i avtalen kommunen ber oss undertegne. Derfor er vi forvirret og usikre. Bergen kommune klarer i hvert fall å ta både motet og dugnadsviljen fra oss.

Odd Hugo Eriksen har tidligere vært formann i sankthanskomiteen i Laksevågs Bueskyttere i 20 år. Nå underholdningssjef og pressetalsmann. Og mildt oppgitt over at den nye bydelsparken på Laksevåg er blitt så flott at bålarrangementet med røtter tilbake til 1770-årene, i verste fall må avlyses.

— Når det skal bli så vanskelig å arrangere sankthans i Kirkebukten, kunne vi kanskje like gjerne vært den nye parken foruten, sier Eriksen.

Skal fotograferes

For første gang skal det tradisjonsrike tønnebålet i år bygges i den flunkende nye bydelsparken - og bergenserne feire midtsommer der.

Sånt kan det bli mye tråkk av.

Derfor har kommunen ved bydelsgartneren i Laksevåg bedt sankthanskomiteen i Laksevågs Bueskyttere undertegne en avtale som blant annet innebærer at «Leietaker er ansvarlig for alle skader på grøntanlegg, beplantning, skulpturer, fontener, gjerder m.m. som ligger i tilknytning til arealet som disponeres, og som kan tilbakeføres til arrangementet.»

— Vi har fått beskjed om at kommunen vil fotografere hele anlegget kvelden før sankthansaften, antakelig for at de skal kunne ha bevismateriell hvis noe skjer, forteller Eriksen.

— Dette blir jo like urimelig som om naboen Rimi skulle stå ansvarlig for ødeleggelser kundene deres måtte gjøre på bydelsparken, sier Eriksen.

Da Byredaksjonen snakket med ham i går kunne han ikke med sikkerhet si at det vil bli sankthansmoro i Kirkebukten i år.

— Vi kan i hvert fall ikke ta sjansen på å skrive under på den avtaleteksten kommunen har gitt oss, sier han.

Stopp klokken 22

I avtalen kommunen ønsker arrangørens underskrift på, heter det også at «elektrisk forsterket lyd kan kun nyttes.... mellom kl. 08.00 og kl. 22.00, eller ved dispensasjon fra politi.».

— Også en håpløs situasjon for oss. Hvem kan tenke seg en midtsommerfest der musikken må stoppes klokken ti om kvelden? Normalt holder vi på til over midnatt, mens de i gamle dager gjerne holdt på til både to og tre om natten, sier Eriksen.

Og innrømmer blankt at både han og andre ildsjeler på Laksevåg er i ferd med å miste motet, og ikke minst dugnadsviljen.

— Det er nesten sånn at jeg og flere med meg føler at kommunen helst ikke vil ha noe bål i den nye bydelsparken, sier sankthansmannen personlig.

Årets bål

På tønnesiden hang årets bål lenge i en tynn «tønne» på grunn av tønnemangel. Men takket være en mild gave på 20.000 kroner og dessuten stor velvilje fra O. Kavli AS er den siden av saken nå «i tønne», med ca 350 tønner snart på plass.

— Det blir riktignok et litt smalere bål i år enn før, men det blir like høyt som vanlig - om ikke akkurat like høyt som i 1991, da brukte vi åtte hundre tønner, husker Eriksen og himler med øynene.

— Ikke mange av bålbyggerne som trivdes med å klatre helt til topps det året, minnes han.

Nå er det klart for byggestart og programsnekring for 2003-arrangementet.

Vel å merke dersom Laksevågs Bueskyttere føler at de kan gå i gang med prosjektet uten å stå ansvarlig for eventuelt skadeverk som blir gjort rundt om på «halve Laksevåg» sankthansaften.

Og dersom det blir lov å danse tango for to i sommernatten - også etter klokken 22.

OPPGITT: Formannen i sankthanskomiteen på Laksevåg, Odd Hugo Eriksen, er lettere oppgitt over kommunens krav til arrangøren i forbindelse med sankthansfesten.<br/>Foto: ØRJAN DEISZ