• Vi har vurdert å bruke Stadsporten på forskjellige måter, men området er så trafikkfarlig at vi har droppet det.

Det sier direktør Kjell Aga i Bergen Kommunale Bygg, vedlikeholdsansvarlig for Stadsporten.

Kommunale bygg huser flere av buekorpsene i Bergen, og for noen år siden ble Stadsporten nevnt i diskusjonen. En eller annen form for museum har også vært nevnt.

— Trafikken er årsaken til at vi ikke tar sjansen på å åpne bygget for publikum. Å installere toaletter og andre fasiliteter ville dessuten være veldig krevende, siden bygget er fredet, så vi er blitt passive brukere, sier Aga.

Stadsporten er ikke brannsikret, men ifølge Aga sjekkes bygget ukentlig både utvendig og innvendig – også det elektriske anlegget.

Stadsporten står på prioriteringslisten for vedlikehold av fasaden.

— Om ikke til sommeren, så i hvert fall ikke langt unna, sier Kjell Aga.