— Jeg har trivdes godt både i Bergen og jobben, der hovedkontoret har vært på Flesland. Men all pendlingen ble for tøff når man også skal ha et familieliv, sier Lien til Bergens Tidende.

Lien overtok styringen av Luftfartsverkets nye region på Vestlandet og Sørlandet 1. november i fjor. Dermed ble han toppsjef for flyplassene både på Flesland, Kjevik ved Kristiansand, Sola ved Stavanger, Lista ved Farsund, Helganes ved Haugesund og de fire kortbaneflyplassene i Sogn og Fjordane. Det betyr en flyplassregion med i alt ni flyplasser, 600 ansatte og nesten en milliard kroner i omsetning.

Verdivalg

Lien ser ingen dramatikk i at han slutter i stillingen etter bare noen måneder. Han er bosatt i Oppdal i Sør-Trøndelag, og har funnet ut at pendlingen mellom Vestlandet og Oppdal ble mer slitsomt enn han trodde.

— At jeg sier opp har ikke noe med selve jobben å gjøre. For det har vært utrolig utfordrende og spennende å få lede Luftfartsverkets virksomhet på Vestlandet og Sørlandet. Men jeg har gjort et verdivalg, og har funnet ut at all pendlingen til Bergen, der regionen har hovedsete, ikke er forenlig med et godt familieliv. Og familien min er ikke flyttbar.

Før jul

Lien har ennå ikke avtalt noen endelig sluttdato. Men han regner med at en ny regiondirektør har inntatt kontoret på Flesland før jul.

Luftfartsverket har nylig utlyst sjefsstillingen med søknadsfrist til 5. september.

Are Lien, som i stedet overtar som Luftfartsverkets fagsjef i Trøndelag, er en av etatens mest erfarne sjefer. Han har bakgrunn som flygeleder, og har tidligere jobbet både som regiondirektør i Møre og Romsdal og i FNs luftfartsorganisasjon ICAO i Montreal i Canada.

Dessuten har han vært trafikkdirektør i Luftfartsverket og leder av flysikringstjenesten.

Tror på ny vekst

Etter en tid med trafikksvikt på Flesland, regner Lien med at flytrafikken vil ta seg opp igjen før han forlater jobben for godt. En helt fersk statistikk viser at det samlede passasjertallet gikk ned med 2,6 prosent i juli sammenliknet med samme måned i fjor. Hittil i år er fly- og helikoptertrafikken gått ned med 6,6 prosent.

Størst er svikten på innenlandsrutene med 10,3 prosent, mens utenlandstrafikken har vokst med 6,4 prosent.

— Jeg er overbevist om at den negative utviklingen nå vil snu seg. Når flyselskapet Norwegian er på plass med sin nye rute Bergen - Oslo, og konkurransen fører til billigere flybilletter, tror jeg vi vil se en trafikkvekst allerede i oktober/november. Pris er hovedforklaringen på nedgangen i flytrafikken. Når vi får inn et lavprisselskap på Bergen – Oslo om vel en uke, er jeg temmelig sikker på at flere velger å fly igjen, sier han.