Det har Bergen kommune funnet ut etter å ha gransket byggesakspapirene fra tidlig på 1970-tallet.

– I byggesaken ligger det tegninger med profiler som viser at massene under de tre rekkehusene består av en kombinasjon av fast fjell og steinfylling, bekrefter byggesakssjef Anne Iren Fagerbakke i Bergen kommune.

– Men dette er verken ulovlig eller uvanlig. En rekke hus over hele landet er fundamentert på samme måte, understreker hun.

Løsmasser vasket ut Hovedteorien om hva som utløste raset som krevde to menneskeliv, ser ut til å være at noen av løsmassene ble satt i bevegelse av de store nedbørmengdene natt til onsdag i forrige uke. Vannet undergrov massene som løsnet på toppen av skrenten overfor rekkehusene med adresse Hatlestad terrasse 32-48f.

Trær og annen vegetasjon lenger nede i skråningen klarte ikke holde igjen massene som ble satt i bevegelse.

Bergen kommune er i ferd med å gjennomgå alle sakspapirer i forbindelse med utbyggingsplanene i området. Det er på det rene at byggmester Øyvin Nydal satte i gang grunnarbeidene med den rasrammede rekkehusbebyggelsen før formell byggetillatelse. For dette fikk han en påtale fra Bygningsrådet.

– Jeg vil understreke at husene ikke ble oppført ulovlig. Byggetillatelse ble innvilget. Striden sto om startdatoen, sier byggesakssjef Anne Iren Fagerbakke.

Byggmester Nydal har satt opp både rekkehusene som ble rammet av raset, og tremannsboligen oppe på selve raskanten. I helgen sa Nydal til Aftenposten at rasfare aldri var et tema fra kommunens side da husene ble satt opp. Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med Nydal i går.

Uklart om veifundament

Bergen kommune forsøker også å komme til bunns i hvordan veien oppe på raskanten er bygget og fundamentert.

– Foreløpig har vi ikke funnet ut av dette. Fundamenteringen fremkommer ikke i de dokumentene vi har hentet frem fra arkivet, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes.

Informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bergen kommune sier geologer nå er i ferd med å foreta grundige undersøkelser av masseforholdene rundt rekkehusene der raset ble utløst.

– I slutten av uken regner vi med å få vite mer om resultatene fra undersøkelsene deres, sier Rune Jenssen.

Geologene har plassert ut instrumenter i området, og også satt ned en del bolter. En provisorisk mur er også satt ned i rasfeltet slik at det kan jobbes i henget nedenfor muren.

Vil ta tid Samtidig arbeider fjellsikringseksperter med å sikre de gjenværende løsmassene mot nye utglidninger. Inntil en mer permanent sikring er på plass, må en rekke beboere i Hatlestad terrasse fortsatt belage seg på at boligene deres ikke kan tas i bruk på en stund.

Arbeidet på de rasrammede rekkehusene kan heller ikke ta til før det er helt trygt å oppholde seg i rassonen.

Det synes klart at minst tre av rekkehusene som ble truffet av jordmassene, må betraktes som totalskadde. Det vil fremdeles ta tid før det blir tatt stilling til om hele rekken må rives, og om rekkehusene, alle eller noen av dem, vil bli oppført igjen der de sto før raset.

Har du bolig ledig?

På et informasjonsmøte på Bergen Airport Hotel i går ettermiddag fikk beboerne i Hatlestad terrasse vite statusen fra arbeidet med å sikre og rydde området. Møtet ble stengt for pressen.

Informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bergen kommune sier mange familier som er evakuert fra Hatlestad terrasse har akutt behov for ny bolig. Jensen ber dem som har bolig ledig, fortrinnsvis i området Nesttun-Søfteland, om å ta kontakt med kommunen på mobilnummer 913 07429.

– Så vil vi formidle kontakt til de evakuerte, sier han.

Oppfølgingsteamet i Fana bydel vil være til stede på Bergen Airport Hotel, hvor mange de evakuerte bor, hele denne uken.