«Så da blir det Ementor (skiftet senere navn til Atea, red.anm.) med BKK og Telenor som underleverandører MEN det kan jeg jo ikke si ... for vi skal bruke 6-8 måneder på å finne det ut.»

Sitatet er hentet fra en MSN-melding, som en sentralt kommunalt ansatt sendte til finansbyråd Henning Warloes politisk rådgiver Haakon Thuestad 8. september i 2008. Da var det fortsatt nesten åtte måneder til anbudskonkurransen om den gigantiske teleavtalen skulle avgjøres.

Ber kommunen anmelde

Granskingsfirmaet G-partner kom i går med en knusende rapport om Bergen kommunes håndtering av anbudet til en verdi av 150–170 millioner kroner. Den kommuneansatte og hans sjef får begge hard kritikk, og granskerne anbefaler politianmeldelse av begge. De to var sentrale i innkjøpsprosessen.

— Denne saken er alvorlig, men før vi kan ta stilling til videre håndtering av saken, må vi bruke tid på å sette oss i en stor rapport, sier byrådsleder Monica Mæland.

Anbefalingene fra G-partner var i går lagt bak en stor svart sladd. BT er likevel kjent med innholdet i granskernes vurderinger.

En toppleder og en tidligere ansatt leder i kommunen risikerer å bli anmeldt etter anbudsskandalen som er rullet opp. G-partner har ikke funnet noen bevis for korrupsjon, men mener at de ansattes handlinger gir berettiget mistanke om økonomisk utroskap.

Feilene de to kollegene gjorde under behandlingen av anbudet er så alvorlige at G-partner mener at de to har handlet imot kommunens interesser. Bakgrunnen for denne vurderinger er flere forhold som skjedde gjennom anbudsprosessen. De ansatte skal i flere omganger ha prøvd å avslutte anbudet og tildele kontrakten til Atea. Det til tross for at det ikke var gjort noen forsvarlig evaluering av tilbudene, ifølge G-partner.

Hadde kommunen akseptert at konkurransen ble avsluttet, ville de tapt flere millioner kroner. Etter at forhandlinger ble gjennomført ble nemlig prisen presset kraftig ned.

Avskjedigelse

G-partner anbefaler også at kommunen vurderer om topplederen som fortsatt har jobb i kommunen, skal avskjediges som følge av det som har kommet frem.

De to risikerer også å bli personlig økonomisk ansvarlige i saken. Dersom kommunen blir saksøkt av utenforstående, mener G-partner at kommunen bør vurdere å kreve regress fra de to lederne.

Topplederen skriver i en tekstmelding til BT at han ikke ønsker å kommentere noe vedrørende saken. Hans tidligere underordnede er heller ikke meddelsom.

— Jeg kan ikke ta stilling til noe av det som kommer frem nå. Jeg har ikke fått rapporten, og trenger tid på lese den. Jeg synes det er noe rart at pressen får dette før meg, sier han.

Mannen har vært sykmeldt i lengre tid. I februar vedtok byrådet å avskjedige ham fra Bergen kommune etter det kommuneadvokaten omtalte som økonomiske misligheter med reiseregninger.

Kritiserer konsulent

Men de to kommunelederne er ikke de eneste som kommer svært dårlig ut i granskingen. En innleid konsulent fra selskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) skal ifølge granskerne også ha opptrådt klanderverdig.

G-partner mener at den innleide konsulenten gikk med på å opprette en uformell prosjektorganisasjon. Han handlet også på en slik måte at regelverket ble satt til side. G-partner mener dermed at kommunen kan ha krav på erstatning fra PwC, som følge av konsulentens handlinger.

— Vår policy er at dette er et kundeforhold. Vi er bundet av taushetserklæring til kunden. Det er kommunen som må uttale seg, sier Frode Myrdal, partner i PwC.

Han sier har vil lese rapporten når den blir tilgjengelig. Den aktuelle konsulenten er ikke lenger ansatt i PwC. Han svarte ikke på henvendelser i går.

Kan bli søksmål

  • Dette er en vanskelig sak for oss og alle som er involvert. Verken vi eller granskerne er politi og domstol. Det er viktig å understreke, sier Monica Mæland.

Hun sier at ser bort fra at dette kan få et rettslig etterspill også for kommunen.

— At vi kan få erstatningssøksmål mot oss kan jeg ikke utelukke. jeg kan heller ikke utelukke at vi vil kreve erstatning i denne saken heller, sier Mæland.

  • Les mer om saken i dagens utgave av BT. Synspunkter? Del dem med leserne her.