EU-kommisjonen og Universitetet i Bergen samarbeider om å arrangere konferansen «Molecular Targets and Cancer».

– Dette er tredje gang EU arrangerer et slikt møte, og vi er svært glad for at det nå legges til Bergen, sier Jan van de Loo, som koordinerer prosjektet i EU-regi. De to foregående konferansene har funnet sted i Luxembourg.

Økt hyppighet

Konferansen retter søkelyset på flere kreftformer som er vanskelige å behandle. Forskerne vil også belyse hvordan kreftcellene bruker kroppens normale celler for å fremme sin egen vekst og hvordan man kan forhindre kommunikasjonen mellom friske og syke celler.

– Økt levealder i den vestlige verden vil sannsynligvis bidra til større hyppighet av enkelte kreftformer. Det er derfor økende behov for å kunne identifisere kreft på et tidligst mulig stadium. Dette er også temaer som vil bli tatt opp på konferansen, sier professor Rolf Bjerkvig ved Institutt for Biomedisin ved UiB til NTB.

Omsette forskning

Bjerkvig sier forskerne allerede vet veldig mye om hvordan kreftceller oppfører seg. Utfordringen de nærmeste årene blir å ta forskningsresultatene fra laboratoriene og omgjøre dem i nye effektive behandlingsmetoder.

– Jeg tror ikke kreftforskningen kommer til å oppleve de store sensasjoner, men at framgangen vil skje med små skritt av gangen.

Ett av disse små skrittene er at forskerne stadig finner nye substanser eller stoffer som kan blokkere kommunikasjonen mellom kreftceller og friske celler.

– Flere av disse stoffene er for tiden under klinisk utprøving og vil forhåpentligvis øke overlevelsen hos pasientene når de blir frigitt på markedet, sier Bjerkvig.

Unik mulighet

Selv er han koordinator for et stort EU-prosjekt innen kreftforskning i 14 europeiske land der forskerne arbeider for å forhindre at blodkar vokser inn i kreftsvulster.

– I de dagene konferansen her i Bergen varer vil vi ha en unik mulighet til å samle de beste hjernene i faget og diskutere sammen i to dager. Det er vanligvis ikke så lett å samle disse ekspertene, men nå har vi klart det, sier Bjerkvig stolt.