• Jeg ville gjort det samme hadde jeg vært i Anne-Gretes sko, sier Tom Knudsen (Ap), eks-byråd for miljø og byutvikling. Sammen med kulturbyråd Per Inge Vannebo (KrF) ble Knudsen i går felt av sparekniven.

Krisen for bergensøkonomien, lød begrunnelsen, da byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen i går presenterte sitt nye, slankere byråd.

To byråder er fjernet, og arbeidsoppgavene deres overlatt de resterende fem. Av hensyn til byrådets politiske sammensetning ble det en byråd fra Ap og en fra KrF som måtte gå.

Anne-Grete Strøm-Erichsen tar selv over kulturen. Sps byråd Nils Arild Johnsen overtar ansvaret for miljø— og byutvikling og får det på toppen av byens tekniske tjenester.

— Vi må skaffe mest mulig penger til det som er kommunens primæroppgaver; barn, eldre og omsorg, sier byrådsleder Strøm-Erichsen.

- Måtte komme

Tom Knudsen skjønte tegningen da han mandag ettermiddag fikk melding om å stille på byrådslederens kontor.

— Helt siden Oslo reduserte tallet på byråder fra åtte til seks har jeg skjønt at dette måtte komme. Jeg la sammen to og to. Spørsmålet var vel bare om Anne-Grete skulle ta grepet selv, eller vente til spørsmålet ble reist i bystyret, sier Tom Knudsen.

En byråd som ifølge sin sjef «har ruvet i bybildet».

Selv tar Tom Knudsen tilsynelatende lett på at han for øyeblikket står uten jobb.

— I byrådet sitter vi som i speideren. Alltid beredt til å gå av. Sånn er det bare, sier han.

Trekker på skuldrene og legger til med et smil, på sin syngende nordlandsk:

— Det hadde vært verre om jeg ble felt på mistillit i bystyret.

Æ e' jo så ærekjær.

Knudsens «baby» som byråd har vært arbeidet med Bergensprogrammet, som legger rammene for alt som skal skje av vei- og kollektivutbygging i Bergen i minst 10 år fremover. November var avsatt til å lose programmet helskinnet gjennom samferdselskomiteen på Stortinget.

Den jobben fikk han ikke fullføre.

Helt uforberedt

Kulturbyråd Per Inge Vannebo var uforberedt på meldingen han fikk mandag.

— Dette er en tung dag, medgir han dagen derpå. Halvannet år med kulturen som heltidsjobb har vært en spennende erfaring. Nå gjenstår bare å rydde kontoret og søke ny jobb. Vannebo sa fra seg en fersk jobb som salgssjef i datafirmaet da tilbudet om byrådsposten kom.

— Jeg ser for meg noe innenfor det private næringslivet, sier han.

— Tror du kulturlivet vil være fornøyd med å bli håndtert som en del av porteføljen til en travel byrådsleder?

— Det må kulturlivet selv svare på. Men det har opplagt vært en fordel å ha tid til å være ute i kulturlivet. Det har tatt mange kvelder og helger.

— Hva er det viktigste du har stelt med?

— At vi har lagt rammene for en ny kulturstrategi. Pluss at vi gjennom budsjett har klart å følge opp kultursatsingen i Bergen.

«Supperådene» for tur

Fire millioner kroner er den direkte innsparing av gårsdagens omorganisering. Sammen med de to byrådene forsvinner to kommunaldirektører pluss utgifter til støttefunksjoner og kontor.

— Vi regner med at innsparingen blir større neste år, fordi vi vil se på mulighetene for samlokaliseringer og ytterligere reduksjoner i administrasjonen, sier Strøm-Erichsen.

— Venter du nå at opposisjonen i bystyret gjør tilsvarende nedskjæringer i tallet på heltidspolitikere?

— Jeg synes det er naturlig at bystyret ser på seg selv når det forventer store innsparinger i andre deler av kommunen, sier Strøm-Erichsen.

I dag skal et nytt, slanket byråd presentere en lang liste politiske råd, utvalg og styrer som skal bort.

Klientutvalgene står for fall, det samme gjør brannstyret og andre råd som kommunen ikke er lovpålagt å holde seg med, varslet byrådslederen i går.