Ofrene opplevde dag etter dag at brev og konvolutter forsvant. Da politiet grep inn, hadde posttyven blant annet rappet et kredittkort med tilhørende kode.

Bergen tingrett ser alvorlig på tyveriene fordi de kan svekke tilliten til distribusjonssystemet for post. 56-åringen er nå dømt for 19. gang. Denne gangen ble straffen åtte måneders ubetinget fengsel.