— Det ser ut som om noen har renovert huset og latt det de ikke trenger ligge igjen, sier BTs tipser.

Han har observert bosset flere ganger, siste gang søndag. Mandag var BTs fotograf på stedet, og bosset ligger der ennå, like ved Tennis Paradis, på høyre side dersom man kommer fra Nesttun.

— Man får det rett i øgene. Fra alle kanter blir man anmodet om å ikke forsøple, og så ser man dette, sier mannen.

— Vi har mange slike saker, sier avdelingsveterinær Elin Borgen i Helsevernetaten i Bergen kommune.

— Det har vært et problem lenge, og om våren er det spesielt ille. De som ikke gidder å stå i kø for å få levert bosset sitt i Rådalen ser ut til å kaste det der de finner det for godt, sier Borgen.

Dessverre kan bosset bli liggende en stund.

— Vi må prøve å finne eier av bosset. Dersom vi ikke får fatt i vedkommende, må vi snakke med grunneier. Først blir det pålegg om retting, så varsel om tvangsmulkt og så en eventuell mulkt. Det tar dessverre en stund, og vi har ikke midler til å rydde selv, sier Borgen.