– At handlingen var forsettlig gjør dette spesielt alvorlig, sier politiadvokat Ole Bjørn Mevatne ved Hordaland politidistrikt.

I neste uke må 56-åringen møte i Nordhordland tingrett og svare for handlingen sin. Bonden har erkjent, og risikerer nå en betinget fengselsstraff og en klekkelig bot.

–Dette er miljøkriminalitet

Utslippet skjedde i desember i fjor. Da var gjødsellageret hos bonden som driver i Voss-området smekkfullt av såkalt gylle – en blanding av møkk, urin og noen ganger silopressaft. Til tross for at det er strengt forbudt, lot han gyllen renne ut og ned i en bekk like ved. Gjødselblandingen endte opp i et vann.

– Vi reagerer på slike utslipp. Når en ser hvilke resultater det kan gi, så er dette miljøkriminalitet, sier seksjonssjef Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen i Hordaland.

Han roser Voss kommune for at de anmeldte saken.

– Dersom ikke kommunen bryr seg, er det ikke alltid politiet engasjerer seg heller, sier han.

– Sjelden rettssak

Kvingedal har inntrykk av at antall utslipp av denne typen er gått ned. Men når det skjer, kan det få store miljømessige konsekvenser.

– Det mest synlige resultatet er at død fisk flyter opp. Men utslippene kan også gjøre skade på faunaen på bunnen og ta knekken på for eksempel ørretyngel, sier han.

Normalt tømmes slike lagre i løpet av vekstsesongen. Da er det lov. Når det ikke skjedde, så skulle bonden ifølge Kvingedal ha tatt kontakt med Landbrukskontoret i Voss kommune.

Et alternativ er å lagre overskudd av gylle hos en annen bonde med ledig lagerkapasitet. Et annet er å betale for å få kjørt den bort som spesialavfall.

Mannens forsvarer, Helge Hansen, bekrefter at hans 56-årige klient har erkjent de faktiske forhold.

– Det er relativt sjelden at vi ser tiltaler etter denne bestemmelsen. En uvanlig sakstype, sier den erfarne bergensadvokaten.