— Hvis vi kjøper nye møbler, prøver vi å gi bort de gamle eller selge det på Finn. Vi kaster ikke ting som kan brukes, sier Trine Harridsleff Ringheim (40). Hun bor like ved Fana stadion sammen med mann og to døtre på ni og 13 år. Familien kildesorterer det meste av avfallet.

— Når man kildesorterer legger man mer merke til hva man faktisk kaster, som hvor mye avfall som skapes av unødig emballasje.

Fra midten av 60-tallet har bossmengden økt fra år til år. Aldri tidligere har denne utviklingen snudd.

Ned fem prosent

Fra 2008 til 2009 kastet vi fem prosent mindre avfall i Norge. Mye av denne nedgangen tilskrives finanskrisen, men nå viser det seg at utviklingen fortsetter utover i 2010.

Tall fra BIR viser at den totale mengden avfall sank med 7,5 prosent fra første halvår i 2009 til første halvår i 2010. Informasjonskonsulent Tina Skudal i BIR lurer på om vi har endret vanene våre etter finanskrisen. Hun håper nedgangen kan bety at forbruket er på vei over i et mer miljøvennlig mønster.

— Det viktigste du gjør for miljøet er å lage lite boss, sier Skudal.

Husholdningsavfall pr. privatperson har sunket med tre prosent på landsbasis fra 2008 til 2009. I Hordaland og Sogn og Fjordane har det gått ned med hele ni og 13 prosent.

- Tar vare på komfyren

Forskningsleder Ingun Grimstad Klepp i Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) mener mulige forklaringer til nedgangen kan være at både innbyggere, staten og industrien har hatt økt fokus på å redusere mengden med boss.

Klepp viser til at det har vært et politisk mål å redusere avfallet og at man har jobbet mot dette lenge.

— Tallene nå viser nedgang i avfallet mens forbruket er stabilt. Før har avfallet økt raskere enn forbruket, sier Klepp.

— En mulig forklaring er at det går mer i gjenbruk enn det har gjort tidligere, sier hun.

En annen forklaring kan være at vi tenker annerledes etter finanskrisen.

— Vi bærer kanskje den gamle sofaen og komfyren ned i kjelleren og tar vare på den, i tilfelle det skulle komme dårligere tider, sier Klepp.

Tror det bare er et blaff

Klima- og forurensningsdirekoratet (Klif) tror nedgangen i avfallsmengden er forbigående.

— Vi tror nedgangen skyldes effekter av finanskrisen og at avfallsmengden vil gå opp igjen når økonomien går mer som normalt, sier seksjonssjef Pål Spillum i Klif.

Statens mål er at avfallsmengden skal øke langsommere enn den økonomiske utviklingen. Det skjedde fra 2008 til 2009. Avfallet gikk ned fem prosent, mens bruttonasjonalproduktet gikk ned en prosent. Men over tid har avfallsmengdene og utviklingen i økonomien fulgt hverandre.

— Det er vi ikke fornøyd med, sier Spillum.

— Oppfordrer dere folk til å la være å kjøpe nye ting selv om de har råd?

— Vi kan si vi oppfordrer til å bruke penger på ting som ikke fører til avfall, sier Spillum.

Tidlig krøkes

Hos familien i Fana er det den kommende generasjonen som vet best.

– Barna er veldig flinke å kildesortere. De passer på at jeg og pappaen legger riktig boss på riktig plass, sier Trine Harridsleff Ringheim. Barna har lært å kildesortere på skolen og lærer opp de hjemme.

— Hvis vi kaster feil, hender det vi får litt kjeft. De passer på oss, sier hun.