Et elleve meter høyt bygg i tre etasjer like ved Wallendahl-hopen, ytterst på Blomstertorget, er det foreløpige utkastet fra arkitektfirmaet Vy A/S. Det ble for voldsomt for politikerne.

**Les også:

Føljetongen Torget**

Ny runde

Kulturbyråd Henning Warloe sier at det er gitt stoppordre for videre planlegging etter de foreliggende tegningene.

— Byrådet har hatt en grundig diskusjon om dette, og konklusjonen ble at vi ikke ønsket å realisere bygget slik det er tegnet, sier Warloe.

Innvendingene mot bygget er hovedsakelig at det for ruvende og kompakt i forhold til omgivelsene. Da tilsynsutvalget for byens utseende behandlet saken i mars, mente flertallet at planene burde omarbeides. Det er byrådet enig i.

På vent minst ett år

— Betyr det at hele prosjektet er satt på vent?

— I all fall til etter sommeren. Da håper jeg vi kan ta en ny gjennomgang. Planen er å se det nye servicebygget i arkitektonisk sammenheng med den planlagte mathallen eller torghallen som skal bygges litt lenger inne på Torget, sier Warloe.

— Blir det ny arkitektkonkurranse?

— Jeg tror ikke vi kommer utenom det, men det er noe byrådet må ta stilling til.

— Betyr dette nye årelange forsinkelser?

— Det behøver det ikke bli. I løpet av ett år skulle det være fullt mulig å få alle vedtak og formaliteter på plass, samtidig som vi forhåpentlig i samme tidsrom skal ha funnet en løsning på driften av Torget, sier Warloe.

Planlagt i 15 år

Servicebygget har vært planlagt i over 15 år. Det skal gjøre livet lettere for torghandlere, og det skal også inneholde viktige servicefunksjoner for publikum og tilreisende. Offentlige toaletter, og et eget utstillings- og informasjonslokale for turister, skal blant annet bygges inn i prosjektet.

Et tre etasjers bygg er i tråd med reguleringsplanen, som et enstemmig bystyre vedtok i desember 2006. Den planen inneholdt også en reketrapp, og et permanent bygg med boder mot Zachariasbryggen.

Arbeidet med nybygget skulle etter planen begynne høsten 2007 og stå ferdig til innflytting i løpet av høsten i år.

Ett år etter at anleggsarbeidet skulle være i full gang, krangler man altså fortsatt om utformingen, og når arbeidet kan igangsettes er helt i det blå.

Oppgitt opposisjon

Leder i komité for miljø og byutvikling, Ruth Grung (Ap), er oppgitt.

— Jeg skjønner ikke hvordan det går an å lage så mye rot rundt et enkelt prosjekt, som et stort flertall av bystyret er for og der pengene er bevilget, sier hun.

Ap foreslo i fjor at planene om mathall og servicebygg skulle sees i sammenheng. Den gang sa byrådet nei, nå har de snudd.

— Nå har de holdt på med dette prosjektet i to år, og det har vært frem og tilbake om de ville ha mathall eller ikke. Det må være mulig å finne en løsning raskere, sier Grung.

Kjersti Toppe (Sp) reagerer på høyden på det planlagte bygget.

— Elleve meter? Oj, det var høyt. Det er nesten å be om naboklager, sier hun.

Grung mener en av grunnene til at ting tar så lang tid med Torget, er at fire ulike byråder sitter med ansvar. Lisbeth Iversen var ansvarlig for reguleringsplanen, Henning Warloe og Christine Meyer for driftsorganisasjonen, og Øistein Christoffersen skal behandle eventuelle naboklager.

— Torget blir en kasteball mellom byrådene og komiteene. De må sette seg ned og fordele ansvar, sier hun.

Hva synes du om forslaget? Og hva bør vi ha på Torget? Si din mening i kommentarfeltet under!

BLIKKFANG: Slik har arkitektfirmaet Vy tenkt seg at det nye servicebygget skal se ut. Men byrådet vender tommelen ned.
PROVISORIER: Nybygget er tenkt oppført der de provisoriske lagerhallene står i dag. De kan nok bli stående en stund til.
Lillebø, Jan M.