Moltu har selv bedt byrådsleder Monica Mæland om å få trekke seg. Avgjørelsen ble gjort kjent da det nye byrådet ble offentliggjort på en pressekonferanse på Bergen Rådhus i dag. Filip Rygg (KrF) blir hans etterfølger og nytt medlem av byrådet.

Vemodig, men lettet

Moltu sier at han er lettet over å få slippe det politiske ansvaret for byrådsavdeling for barnehage og skole, men samtidig kommer han til å savne kollegene og arbeidsoppgavene.

— Jeg velger å nå dele mer av den politiske arenaen med min kone, og ser frem til å være mer hjemme med barna. I tillegg har ulykken preget meg mer enn jeg trodde den ville, sier Moltu.

— Arbeidspresset er stort for en byråd, og det å komme på jobb uten å kunne yte hundre prosent er ikke optimalt, sier Moltu.

Begge hendene brannskadet

Han viser til at han etter ulykken i februar ikke har blitt frisk igjen så raskt som han hadde håpet.

— Jeg merker at jeg blir raskere sliten enn før, sier han.

Det var i februar i år Moltu ble innlagt ved brannskadeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus med brannskader. Han går fortsatt med bandasje på begge hendene.

Nå skal han ha fri, gå i fjellet og satse på å bli helt frisk, før han går tilbake til sin gamle jobb i Statoil.

Elin Elvsås