— Det er helt unødvendig å kjøre bilen tom for bensin eller diesel. Rett som det er forårsaker slike hendelser store køer og forsinkelser i Bergens-trafikken, sier politioverbetjent Jan Gunnar Bøe, leder for trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

Har vurdert jusen

Politiet har vurdert om de har hjemmel for å bøtelegge bilister som må forlate bilene sine på grunn av drivstoffmangel.

— Dersom bensinmåleren er defekt, er vi kommet til at vilkårene for å bøtelegge er til stede. Da har ikke bilføreren forvisset seg om at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand før kjøreturen startet, sier Bøe.

Han er mer i tvil om loven er på politiets side hvis bensinmåleren ikke er i ustand.

- Moralsk forkastelig

— Da må bilføreren ha opptrådt uaktsomt. Så blir det et spørsmål om hvor store krav en kan stille til kunnskap om kjøretøyets drivstoff-forbruk. Det hadde likevel vært fristende å utstede forelegg ved de fleste tilfeller der tom tank forårsaker motorstopp. Det er uansett moralsk forkastelig å kjøre så lenge uten å fylle drivstoff. Det er ingen tvil om at mange utsetter å fylle bensin eller diesel unødvendig lenge. Jeg vil sammenlikne dette med å holde for kort avstand til kjøretøyet foran i trafikken, sier politioverbetjenten.

Ekstra sårbar

Han peker videre på at alle tunnelene i Bergens-området gjør trafikkavviklingen ekstra sårbar for slike unødvendige motorstopp.

— Det er særlig i Fløyfjellstunnelen og Damsgårdstunnelen biler går tomme for drivstoff. Det er ensbetydende med at det raskt danner seg lange køer. Det er dårlig med omkjøringsmuligheter. I morgen- og ettermiddagsrushet fører dette til at tusenvis av mennesker kommer sterkt forsinket frem til bestemmelsesstedet sitt. Dette har en samfunnsøkonomisk side, men det skaper også ergrelser hos de øvrige trafikantene, sier Jan Gunnar Bøe.

Rykker ut

Politiet rykker nesten alltid ut når biler får motorstans i tunneler.

— Men vi strever med å komme frem, vi også. Det skaper unødvendig uro dersom vi brøyter oss frem med blålys og sirener i en tunnel. Når vi har muligheten for det, rykker vi ut med motorsykkel, sier Bøe.

— Vi spør alltid bilføreren om årsaken til problemene. Ikke sjelden får vi til svar at bilen er tom for drivstoff, tilføyer han.

Forplanter seg

Ofte forplanter det seg dersom en bil først får motorstans.

— Da oppstår det køer og trafikken går i sneglefart. Det har vist seg at særlig en del eldre biler ikke tåler dette. Da har vi det gående, akkurat som i går på nordre innfartsåre. To-tre motorstopp, en mindre kollisjon og en stor vanndam i Sandviken førte til usedvanlig treg trafikkavvikling fra Åsane og inn mot sentrum til langt ut på formiddagen, sier Jan Gunnar Bøe.

Han presiserer at politiet ikke har grunn til å tro at gårsdagens to motorstopp på nordre innfartsåre skyldtes tom tank.

KJØRER FOR LENGE: Mange venter unødvendig lenge med å fylle drivstoff, sier politioverbetjent Jan Gunnar Bøe. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ