Høstens og vinterens influensavirus — A/Fujian-viruset - har slått til for fullt mot Vestlandet og Trøndelag. Viruset stammer fra Kina. Verst er angrepet mot befolkningen på Vestlandet.

Smittevernlege i Bergen, Øystein Søbstad forteller at det nå er flest barn som rammes av influensaen.

— Årsaken er at barn ikke har så mange influensasesonger bak seg. Dermed har de dårligere immunitet mot virusene. Men at mange barn ligger hjemme med influensa, merkes ikke så godt i det offentlige rom. Det er først senere når voksne og eldre blir rammet av influensa, at vi får registrert tall på sykdomstilfellene. Det får vi fordi folk kommer til legekontorene for å få sykemelding, sier Søbstad.

Ny forsyning neste uke

Legekontorene i Bergen har fått merke stor pågang fra folk som enten har fått influensa eller ønsker å vaksinere seg mot virusangrep av denne typen. Det fremgår av en telefonrunde Bergens Tidende har gjort til flere legesentre i byen. Pågangen har vært så stor at noen legesentre er gått tom for vaksine. I slike tilfeller blir personene utstyrt med en resept som de kan gå til apoteket med og kjøpe vaksine. Så må de tilbake til legesenteret for å få satt vaksinen.

Også apotek er gått tomme for vaksine. Anne-Marie Skaug ved Apotek 1 i Galleriet forteller til Bergens Tidende at de ikke lenger har mer av denne vaksinen. I og med at grossisten som leverer til Apo-kjeden også er tom for denne varen, kan ikke apotekutsalget hjelpe folk som spør etter influensavaksinen.

— Det har vist seg at etterspørselen etter influensavaksine har vært mye større i år enn tidligere år, forteller Skaug.

— Hvert av årene 2001 og 2002 bestilte grossisten vår 20.000 vaksine-enheter. I år kjøpte de inn 30.000 enheter. Dette har altså ikke vært tilstrekkelig. Vi er lovet å få forsyninger med influensavaksinen fra en annen grossist over helgen, forteller Skaug.

Eldre bør vaksineres

NMD Grossisthandel (som tidligere het Norsk Medisinaldepot) har fremdeles vaksine på lager. Det forteller administrerende direktør Jan Tore Føsund.

Han sier at det er vanskelig å forutse hvor stort behov det er for denne varen, som de kjøper inn fra utlandet. Om også NMD Grossisthandel kommer til å gå tom for vaksine mot årets influensa, er avhengig av hvor stort behovet blir i tiden som kommer.

Smittevernlege Øystein Søbstad anbefaler alle over 65 år, lungesyke, hjertesyke, diabetikere og immunsvekkede om å vaksinere seg mot influensaen.