I første halvår var Hordaland det fylket der flest omkom i trafikken, viser oversikten til Trygg Trafikk.

Statens vegvesen har sett nærmere på de tolv dødsulykkene i Hordaland. De viser seg at det er fem møteulykker. I alle disse tilfellene er det menn som omkom.

Fire utforkjøringer . Også her er det menn som omkom.

To fotgjengerulykker . I begge disse tilfelle en det kvinner som omkom.

En 85 år gammel kvinne ble klemt i bussdøren i Sandviken. Hun døde senere av skadene.

I tillegg tre MC-ulykker , herav to utforkjøringer.

Her er oversikten over dødsulykkene i Hordalandstrafikken første halvår:

Type Alder Kjønn Kjøretøy Tidspunkt Sted
Fotgjenger 86 år Kvinne Buss Fredag kl 1330 Nesttun, Bergen
Møteulykke 30 år Mann Personbil mot lastebil Mandag kl 0645 Hordviktunnelen, Bergen
Møteulykke 38 år Mann Personbil mot lastebil Tirsdag kl 1150 Hopstunnelen, Bergen
Møteulykke 33 år Mann Personbil mot buss, vinterføre Mandag kl 1445 Munning Liafjellstunnelen, Os
Fotgjengerulykke 79 år Kvinne Personbil Søndag kl 1220 Dalevåg, Vaksdal
Utforkjøring 27 år Mann Personbil Tirsdag kl 0200 Salhusvegen, Bergen
Møteulykke 63 år Mann Personbil mot varebil Torsdag kl 1840 Mongstad, Lindås
Annen ulykke 85 år Kvinne Buss, passasjer klemt i døren Sandviken, Bergen
Møteulykke 22 år Mann MC mot personbil, vikeplikt Tirsdag kl 1237 Stord, Stord
Utforkjøring 43 Mann MC Fredag kl 2329 Sotra, Fjell
Utforkjøring 53 Mann MC Mandag kl 2049 Osterøy
Utforkjøring 22 Mann Personbil Lørdag kl 0100 Sotra, Fjell

Flere fakta om dødsulykkene i Hordaland første halvår 2010:

5 ulykker i Bergen kommune

2 ulykker i Fjell kommune

1 ulykke i Os kommune

1 ulykke i Vaksdal kommune

1 ulykke i Lindås kommune

1 ulykke i Stord kommune

1 ulykke i Osterøy kommune

Flest på dagtid:

3 på natt

1 om morgenen

5 på dagtid

2 på kveldstid

Tre eldre kvinner omkom :

3 mellom 20 og 29 år

5 mellom 30 og 44 år

1 mellom 45 og 54 år

1 mellom 55 og 64 år

3 over 65 år, alle er kvinner

Fordelt på ukedager:

3 ulykker mandag

3 ulykker tirsdag

1 ulykke torsdag

2 ulykker fredag

1 ulykke lørdag

1 ulykke søndag