Gulating lagmannsrett skjerpet straffen med tre år, og dømte den 50-årige mannen til tolv års fengsel for det såkalte Mølster-drapet.

Million-erstatning

De etterlatte, Kari Aalviks sønn og hennes mann, ble tilkjent nærmere to millioner kroner i erstatning.

Aktor, statsadvokat Randi Gabrielsen hadde lagt ned påstand om 15 års fengsel, men sier til bt.no at hun er fornøyd med straffeutmålingen.

Forbannet

50-åringens forsvarer, advokat Odd Drevland, var derimot langt mindre tilfreds etter dagens domsavsigelse.

— Jeg er forbannet. Denne saken er så spesiell, men her har alle bevis konsekvent gått i påtalemaktens favør. De mange tvilsspørsmålene er ikke kommet min klient til gode, sier Drevland, som sporenstreks tok en taxi ut til Bergen fengsel for å møte sin klient.

Vil anke

— Vi skal nå gjennomgå domspremissene. Men jeg vil tilråde ham til å anke straffeutmålingen, sier Drevland.