Selv om Tollvesenets ferske beslagstall er hyggelig lesning for tollsjefen og politiet, går det også i retning av en dyster rekord: I Hordaland og Sogn og Fjordane tolldistrikt er det gjort 71 narkobeslag hittil i år. Blant annet har tollerne og hundene deres snust seg frem til 4,6 kilo amfetamin, 2,7 kilo hasj og 299 gram heroin.

— Hittil er 2003 blant de aller verste årene på narkobeslag. Hvis dette bare er toppen av isfjellet, er utviklingen skremmende, sier tollsjef Rolf-Ole E. Seljeflot til BT. Tallene på landsbasis er tilnærmet uendret.

- Ikke narkovekst

Selv om de aller fleste beslagene er på beskjedne mengder, har tollerne gjort en rekke store enkeltbeslag som trekker statistikken opp. 25. januar ble en person stoppet med hele 4,6 kilo amfetamin, det femte største amfetaminbeslaget i landet hittil i år. Og i januar avslørte «Max» at en 19 år gammel kvinne hadde gjemt 242 gram heroin i skjeden.

Tollsjefen tror den store økningen i antall beslag skyldes økt kontrollinnsats, og avviser Vestlandet står overfor en betydelig vekst i narkotrafikken fra utlandet.

— Denne statistikken gir et langt mer riktig bilde av hva som skjer i tolldistriktet vårt enn tallene vi hadde i fjor. De økonomiske rammene våre var ikke gode, og i en periode hadde vi for eksempel ikke anledning til å være tilstede på alle flyankomster på Flesland, forteller tollsjefen.

— Hva er gjort for å unngå liknende tilstander i år?

— Vi har omprioritert internt for å få kontrollert mer av trafikken inn og ut av landet. Folk fra saksbehandling er satt til å utføre kontroller, og det har gitt klare utslag på beslagsstatistikken, sier Seljeflot.

Jakter på profitten

Den intensiverte smuglerjakten har også gitt politiet mer å gjøre. 98 smuglere er blitt anmeldt hittil i år, en økning på 44 prosent fra i fjor. Politiet roser Tollvesenets for strålende resultater.

— Innsatsen deres har gitt oss flere store og svært ressurskrevende saker. Det setter vi stor pris på, for det er jo bakmennene og profitten vi er ute etter å ta, sier politioverbetjent Jørn Solsvik ved Bergen Sentrum politistasjon.

Han har likevel liten tro på at beslagene fører til at det er mindre narkotika i omløp i de to vestlandsfylkene.

— Oslo er det største problemet. Hovedtyngden av all narkotika som omsettes i Bergen, kommer derfra, sier Solsvik.

Sprit og røyk

I tillegg til narkotika, smugles det også inn dugelig med alkohol og sigaretter til Norge.

Siden januar har tollerne tatt 403 liter brennevin (mot 6 liter første halvår i fjor) og over 99.000 sigaretter.

Det er i tråd med tendensen på landsbasis.

Brennevinsbeslaget er nesten tredoblet, mens tollerne har tatt dobbelt så mye øl og vin som på samme tid i fjo.

Ifølge tollsjef Seljeflot kommer flaskene og sigarettene stort sett sjøveien, enten til Skoltegrunnskaien eller med utenlandske frakteskip som trafikkerer kysten.

Dopingbeslagene har derimot gått ned de siste årene. Bare tre ganger i år har Tollvesenet kommet over forbudte legemidler. Til gjengjeld var det ene beslaget på over 2000 tabletter.

— Mye av årsaken til nedgangen på doping, er at alle postpakker fra utlandet nå blir kontrollert i Oslo. Beslagstallene fra posttrafikken kommer derfor ikke med i vår lokale statistikk, sier tollsjefen.

Klassikeren kjøttsmugling synger derimot på siste verset, etter at kvoten nylig ble satt opp til ti kilo. Unntaket er personen som tidligere i år prøvde å slepe 23 kilo med seg gjennom tollen.

EN HUND ETTER NARKO: Tollbetjent «Max» har snust opp flere kilo narkotika i løpet av karrieren, og fikk i januar årets største heroinbeslag på CV'en. – Tollvesenet, og ikke minst hundene deres, er veldig flinke, sier politioverbetjent Jørn Solsvik ved Bergen Sentrum politistasjon.<p/> ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG