Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at den nevnte broren var flyttet fra landet da han skal ha vært tolk i falskt navn.

Under rettssaken møtte også et vitne fra Bergen tolketjeneste som gjenkjente tiltalte som tolk.

— Vi mener det ikke er tvil om at tiltalte har vært tolk, sier politiadvokat Einar Råen i Hordaland politidistrikt.

Flere med ham ble forundret da somalieren med norsk statsborgerskap krevde tolk i sin egen rettssak.

— Det er nok flere som vil hevde at det er litt underlig at en tolk må ha tolk, sier Råen.

Somalieren måtte endatil ha tolk til å oversette brev han selv skal ha skrevet til sosialtjenesten i Bergen kommune.

Retten mener det er skjerpende at somalieren ikke tar ansvar for det han har gjort, men i stedet forsøker å føre skylden over på andre. Somalieren anket dommen på stedet.