• Jeg har ikke gjort noe som helst. Det virker som om politiet er på jakt etter en syndebukk.

Det sier tolken om siktelsen og ransakingen. Hun innrømmer at deler av dokumentene politiet fant hjemme hos henne burde vært makulert. At så ikke har skjedd mener hun politiet har delansvar i.

— Jeg er blitt jaget av norsk politi siden 2003. Jeg er nesten skakkjørt psykisk og har ikke hatt overskudd. I tillegg har jeg ikke fått oppgjør for en del arbeid for politiet i Oslo. Derfor beholdt jeg en del som dokumentasjon, sier hun.

Hun fremholder at hun nå har sortert og makulert det politiet ikke tok med seg.

— Dokumentene var forsvarlig lagret, bare jeg og min mann, som er min sekretær, har hatt adgang. Hun sier hun har fått tillatelse fra politiet og andre til å ta dokumentene med hjem.

Faksen fra politiet i landet i Øst-Europa om lekkasjer til kriminelle avviser hun.

— Det er rett og slett tull. Jeg ba politiet etterforske de uhyrlige påstandene, men det gjorde de ikke. Det er bemerkelsesverdig at Hordaland politidistrikt ikke gjorde dommeren oppmerksom på dette da de fikk kjennelse til ransaking, sier hun.

— Hvorfor skulle øst-europeisk politi finne på noe slikt?

— Det må du spørre dem om. En mulighet er en konkurrerende tolk som ville skade meg.

Hun kritiserer også bergenspolitiet for at hun ikke har fått en oversikt over beslagene, som hun betviler er på 300-500 sider.