Føresetnadener at ingen uføresette ting skjer, og at det ikkje er særs storenedbørsmengder, melder Statens vegvesen.

Klokkeslett fom. måndag 21.oktober:

Morgon:

Kolonnekøyring (ledebil) startar frå nedsida avSnauhaugtunnelen kl. 06.30. Køyrer opp på Tokagjelet, og tek med seg ned attdei som står der.

Neste kolonnestartar nedanfrå kl. 07.00. Det er siste kolonna opp. Tek medseg bilar ned att.

Kveld:

Startar første kolonne frå toppen av Tokagjelet kl. 18.00. Køyrer ned, og tek med segbilaropp att. Neste kolonnestartar frå toppen kl. 18.30. Det ersiste kolonna ned. Tek med seg bilar opp att.

Eikolonne ein veg tek 10-15. min.

Tidenegjeld og laurdag/søndag.

Etternokre dagar vil opningstidene verte utvida, men det er for tidleg å seia no kvadato dette vert, ifølgje pressemeldinga frå Statens vegvesen.