Det viser Utdanningsdirektoratets tilsyn for 2011 med de syv skolene i Norge.

Og aller verst er det i Bergen.

Akademiet Bergen og Bergen Private Gymnas står for 12 av de 18 millionene som er tatt ut ulovlig. Alle skolene må nå betale tilbake statstilskudd.

— Klart brudd på privatskoleloven

Skolene har klart å ta ut fortjeneste ved å betale overpris på tjenester fra selskaper som er tilknyttet dem. De har også kjøpt tjenester som ikke er relevante for skoledriften, mener Utdanningsdirektoratet.

Det er i utgangspunktet ikke ulovlig å kjøpe tjenester fra nærtstående selskaper, men tilsynet avdekker at de har betalt i alt vel 18 millioner kroner over markedsverdi for tjenestene de har kjøpt.«Denne overprisingen er et klart brudd på privatskoleloven» skriver Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Privatskoleloven forbyr at skoler kan gi utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eiere eller deres nærstående.

Forventer å finne mer

— Dette er alvorlig fordi tilskuddet de har fått fra staten, ikke kommer elevene til gode slik det er ment, sier divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Annemarie Bechmann Hansen i den samme pressemeldingen.

Hun varsler samtidig at Utdanningsdirektoratet vil fortsette å gå skolene i sømmene, og også vil kreve dokumentasjon for 2012.

— Det er ikke noe som indikerer at skolenes handel med nærstående selskaper har blitt mindre i 2012. Derfor er det viktig å kontrollere skolenes praksis også i 2012, sier Bechmann Hansen.

80 prosent over markedspris

Utdanningsdirektoratet fant blant annet at:

  • Bergen Private Gymnas og Akademiet har betalt husleie som er omtrent 80 prosent høyere enn markedspris. Overprisen har gått til skolenes eiere.
  • Bergen Private Gymnas og Akademiet Bergen har betalt henholdsvis 70 og 55 prosent for mye for å leie inn daglig leder fra et eierselskap.
  • Seks av de syv skolene har betalt for mye leie for vikarer og lærere fra vikarselskaper som er tilknyttet skolenes eiere.
  • Fem av de syv skolene har betalt for mye for leie av IT-konsulenter fra selskaper tilknyttet skolenes eiere.
  • Alle skolene har hatt uforsvarlig forvaltning av økonomien.

- Sterkt undrende og uenig

I en pressemelding skriver Akademiet at de stiller seg uforstående til kritikken de får fra Utdanningsdirektoratet.

— Akademiet er etter den foreløpige gjennomgangen sterkt undrende og uenig i premiss, vurdering og konklusjon i mottatt varsel om vedtak, heter det.

De presiserer at avvikene ikke vil få betydning for verken lærere eller elever i tiden fremover.

Må betale tilbake

Alle de syv skolene må betale tilbake statstilskudd og endre praksis.

Kravene fordeler seg slik:

Akademiet Bergen AS: kr 6 297 000

Bergen Private Gymnas AS: kr 6 144 000

Akademiet Oslo AS: kr 2 291 000

Akademiet Sandnes AS: kr 1 528 000

Akademiet Drammen AS: kr 1 153 000

Akademiet VGS Ålesund AS: kr 796 000

Akademiet VGS Molde AS: kr 288 000