I går tok dykkarfartøyet MS «Risøy» inn fortøyingane, og sette kursen sørover frå Florø. Det skjer ein knapp månad etter at Haugesundfirmaet Riise Underwater Engineering (RUE) starta tømmeoperasjonen med å kartleggje vraket frå krigens dagar.

— Frå vårt syn har dette vore ein svært vellukka operasjon, seier operasjonsleiar Stein-Inge Riise.

Ved hjelp av dykkarar og miniubåt har RUE tømt til saman ni tankar der dei fann olje. I tillegg fann dei også olje i maskinrom, lasterom og frampiggen.

Tysk konvoi

Det var 28. november 1944 at norske motortorpedobåtar oppdaga fleire tyske skip på veg nordover langs kysten av Sogn og Fjordane. Konvoien hadde lagt ut frå Bergen og skulle til Ålesund.

På Stavfjorden sør om Florø blei det opna eld. Det norske fartøyet MTB 717 fekk inn ein fulltreffar på forsyningsskipet «Welheim», det største i konvoien. Den tyske kapteinen sette kursen mot Tansøy. Mannskapet berga seg i land, men skipet gjekk til slutt ned fullasta med kol. Vraket la seg til ro i ei skråning, på det djupaste nær 70 meter.

I tiår har det leke olje ut frå vraket, og i periodar har store flak med dieselolje lagt på sjøen.

Alt i 1993 karakteriserte Kystverket «Welheim» som ein fare for miljøet. Rådet den gongen var å heve fartøyet.

Omtrent som venta

No blir vraket liggjande, men tomt for olje. I følgje Riise er 137 tonn noko meir enn dei trudde var att i skipet:

— Det var veldig usikkert kor mykje olje som var i tankane då skipet gjekk ned. I tillegg veit vi heller ikkje kor mykje som har leke ut fram gjennom åra. Men vi har vel pumpa opp noko meir enn det vi realistisk kalkulerte med.

Riise har tidlegare sagt til Bergens Tidende at det var på høg tid arbeidet med å tømme vraket blei gjort. Naglane var så rusta at dei lett kunne gitt etter, slik at det hadde blitt eit større utslepp.

Kan ligge igjen

Sjølv om mesteparten av oljen no er henta ut, kan det liggje att mindre lommer med diesel.

— Difor reknar vi med at det vil bli drypplekkasjar enno ei tid. Spesielt i dårleg vêr kan det skje. Då blir det eit drag i sjøen som lagar nærast ein pumpeeffekt. Men utsleppa vil bli vesentleg mindre enn dei har vore. Siste dagane har det vore lite olje å sjå på overflata, seier Riise.

Kystverket planlegg i samarbeid med RUE å halde eit informasjonsmøte i Florø i vinter. Her skal dei presentere ein sluttrapport arbeidet som er utført.

Øystein Torheim