Mellom ti og tyve husstander skal ha mistet strømmen.

Kraftselskapet BKK har folk ute for å rette opp igjen skadene.

— Når slike ting skjer, pleier det vanligvis å ta tre-fire timer før alle får strømmen tilbake, avhengig av hvor omfattende skadene er, sier Trond Helle ved BKKs nettsentral.