— Som pårørende til en psykiatrisk pasient har vi ikke krav på noen informasjon. Selv når min datter er nær ved å ta livet sitt, får vi ikke beskjed, sier den unge kvinnens mor.

Kvinnen i begynnelsen av 20-årene har vært alvorlig psykisk syk i seks år. Hun har vært inn og ut av psykiatrisk sykehus en rekke ganger.

— Hun har minst ti selvmordsforsøk bak seg. Etter det som skjedde i helgen kan vi ikke en gang føle oss trygge når hun er innlagt på lukket avdeling. Vi er så redde for å miste henne, sier kvinnens søster.

Tvangsinnlagt

Tirsdag la kvinnen seg frivillig inn på Sandviken sykehus. I løpet av oppholdet ble hun dårligere, og fredag ble hun tvangsinnlagt på lukket avdeling fordi sykehuset vurderte henne til å være akutt suicidal.

— Inne på rommet har hun tatt en overdose piller. Vi vet ikke hvordan hun har fått tak i pillene, men det burde ikke være mulig å få tak i piller på en lukket avdeling for folk som prøver å ta livet av seg, sier moren. Sent fredag kveld ble den unge kvinnen funnet bevisstløs på rommet sitt på Sandviken. Hun ble hentet med ambulanse og kjørt til Haraldsplass sykehus for pumping.

Umenneskelig

— Ingen sa noe til oss før hun selv ringte lørdag og fortalte hva som hadde skjedd. Det er tungt nok å være pårørende til en person som er alvorlig psykisk syk, og det blir verre av at vi aldri får vite noe fra sykehuset, sier moren. Da moren besøkte datteren lørdag ettermiddag, var hun sterkt nedtrykt og deprimert.

— Hun sier hun vil ta livet av seg. Det har vært mange selvmordsforsøk, og denne gangen kunne hun klart det. Det er helt umenneskelig for både henne og oss slik situasjonen hennes er nå, sier den fortvilede moren.

Moren og søsteren stiller seg sterkt kritiske til at det er mulig å ta overdose inne på lukket avdeling, og til at familien ikke varsles når det skjer et reelt selvmordsforsøk.

— Vi forstår at sykehuset har taushetsplikt på en rekke områder når det gjelder behandlingen av henne, men vi som pårørende må ha krav på å få beskjed når hun må flyttes til et annet sykehus for pumping etter selvmordsforsøk, sier moren og søsteren.

Ikke krav på informasjon

— Jeg kan ikke kommentere denne konkrete saken, men på generelt grunnlag kan jeg si at pårørende ikke automatisk har krav på å få vite hva som skjer med en pasient som er myndig. Det er pasienten selv som eier opplysninger om sykdommen sin, og pasienten bestemmer selv hvem som skal få vite hva. Det er ikke alltid en pasient ønsker at familien skal få vite om et selvmordsforsøk, sier assisterende divisjonsdirektør Bjarte Stubhaug i psykiatrisk divisjon på Haukeland universitetssjukehus.

— Jeg har stor forståelse for at pårørende opplever slike situasjoner som vanskelige. Jeg forstår at de pårørende ikke alltid føler seg ivaretatt av helsevesenet, men vi prøver å finne best mulig balanse mellom pasientens rettigheter og familiens ønsker, sier Stubhaug.

— De pårørende sier at de ikke føler seg trygge, selv når kvinnen er på lukket avdeling?

— Vi gjør vårt beste, men kan aldri garantere at en pasient med selvmordshandlinger ikke klarer å ta livet av seg. Alvorlige psykiske lidelser kan være dødelige sykdommer, og selv om vi gjør alt vi kan for å forhindre selvskading og selvmord, kan det gå galt. Det er alltid en avveining mellom å ha mest mulig kontroll og utøve minst mulig tvang. Det gjelder også i forhold til hvor grundig vi ransaker pasienter som legges inn på lukket avdeling, sier Stubhaug.