Hun åpnet sin appell på følgende måte.:

— Jeg vil bare beklage for umenneskeligheten som utøves i asylpolitikken. Rettferdigheten skal seire, også innad i Arbeiderpartiet. Det er jeg sikker på, sa hun fra talerstolen.

Hamret mot Ap

Fra dagen hun ble tatt imot på Kvinneklinikken føler Engø at hun har vunnet jackpot.

— Jeg skulle ønske dette gjaldt alle nordmenn. Nathan er et av barna som er symbolet på vår politikk. Han og de andre viser hvem vår asylpolitikk går ut over.Engø hamret videre mot eget parti og eget land sin asylpolitikk. Spesielt dem som mente man ikke kan bruke enkeltskjebner til å felle dom over systemet fikk høre det.

— Vi må spre historiene om hver eneste enkeltskjebne til systemet endres. Dersom systemet ikke tåler møtet med disse, må det endres.

- Ikke verdig en rettstat

Ungdomspolitikeren viste til at barnekonvensjonen er soleklar. Barnas beste skal komme først.

— Dagens politikk for de lengeværende er ikke en rettstat verdig.

Før Engø gikk på talerstolen i Korskirken lørdag kveld, talte SVs Oddny Miljeteig til de fremmøtte.

— Man sier man skal ha en rettferdig asylpolitikk. Hvor mange ganger har vi ikke hørt det? Det finnes ikke en rettferdig asylpolitikk uten humanitet. Som konsekvent setter barna først. Er det for mye forlangt, spurte hun.

Også Miljeteig rettet skytset mot Arbeiderpartiet.

— Det er Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen til å få en rettferdig asylpolitikk. Venstre og KrF sier de vil hjelpe SV til å snu Ap, altså har de gitt opp å kunne snu Høyre og Frp. Auf vil ha omkamp i denne saken. Måtte dere vinne, sa Miljeteig.

KREVER ENDRING: Linn Kristin Engø i Auf krevde at moderpartiet endrer asylpolitikken og gjør den mer human.