Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen fortsatte fredag morgen sin utspørring av «Sleipner»-styrmann Olav Skjetne. Aktor ville først vite hvilke øvelser han hadde vært med på.

— Situasjonen på Bloksa utviklet seg fort at det ikke ble mye nytte av det vi hadde lært om sikring og evakuering av fartøy, sa Olav Skjetne.

Passiv kaptein

Aktor prøvde så å få frem hvordan kaptein Sverre J. Hagland opptrådte i minuttene etter grunnstøtingen. Av Skjetnes svar fremkom det at han hadde utført flere oppgaver som vanligvis ligger hos kapteinen.

— Var det noen kommunikasjon mellom dere? spurte aktor.

— Ikke så mye. Kapteinen var opptatt med motorhendlene.

— Hvor lenge?

— Det er vanskelig å si.

— Kan han ha forsøkt å bakke fartøyet av skjæret?

— Det må du nesten spørre ham om.

Hele tiden noe nytt

Skjetne fortalte videre at det ville være en umulighet å følge driftshåndbokens instrukser ved grunnstøting.

— Nei, her oppsto det så mange uventede situasjoner. Det inntraff hele tiden noe nytt, sa han.

— Ga kapteinen ordre til noen?

— Det oppfattet ikke jeg.

— Fikk du noen ordrer av ham?

— Nei.

— Hvem besluttet å evakuere båten?

— Det var meg.

— Hvem besluttet å prøve og sette ut flåter?

— Jeg sa til kapteinen at han måtte løse ut babord flåte. Da gjorde han det.

— Kom der noen flåte ut?

— Nei, ikke det jeg kunne se.

Skepsis til flåtene

— Følte du at flåtene kunne utgjøre et problem?

— Jeg var skeptisk til størrelsen, og tenkte at de kunne bli vanskelig å håndtere i hardt vær. Men de var jo godkjente.

I RETTEN: Olav Skjetne på vei til retten.
FOTO: OVE OLDERKJÆR