Den 57 år gamle polske kapteinen sto ved roret og fulgte skipet til bunns da lasteskipet «Finnøyglimt» sank en oktoberkveld i 2011.

Ulykken skjedde langs en åpen havstrekning mellom Slettå og Ramsholmene, i nærheten av fylkesgrensen mellom Hordaland og Rogaland.

Sank raskt

Hovedredningssentralen fikk melding om at skipet hadde problemer klokken 23.38 og skipet kantret i løpet av svært kort tid. Klokken 23.45 meldte kapteinen fra om at skipet hadde slagside, og ti minutter senere var det ikke lenger mulig å oppnå kontakt.

Begge de to andre om bord, som også er polske statsborgere, kom seg i en livbåt og berget livet.

VRAKGODS: I denne båten satt de to polske som ble reddet i natt. Det er også funnet flere vrakdeler fra lasteskipet Finnøy Glimt i strandsonen.
BJØRN ERIK OVESEN

Nå har Havarikommisjonen konkludert med hva som skjedde da skipet plutselig fikk slagside og gikk ned. De mener flere uheldige omstendigheter sammen utløste forliset.

— Undersøkelsen konkluderer med at Finnøyglimt sannsynligvis tok inn vann gjennom utette lasteluker, heter det i rapporten.

Lasten forskjøvet

Fordi skipet i tillegg hadde såkalt forlig trim, altså at baugen stakk dypere i vannet enn akterenden, kom det spesielt mye vann inn over dekk.

Vanninntrengningen førte trolig til at sandlasten i lasterommet forskjøv seg, slik at skipet fikk slagside.

«Til slutt mistet fartøyet oppdriften og sank øst for Ramnsholmene», heter det i rapporten.

Sanden i lasterommet hadde også egenskaper som gjorde at den lett ville forskyve seg dersom den kom opp i et visst nivå av fuktighet. Dette hadde ikke bedriften som sendte lasten av gårde med skipet undersøkt, ifølge rapporten. Dermed kunne de ikke informere fartøyets mannskap om denne faren slik regelverket krever.

- Minimal bemanning

Havarikommisjonen mener også at skipet var designet med lasterommet plassert for langt frem, noe som førte til forlig trim. I tillegg har undersøkelsene avdekket at det ikke var fast praksis å terse lastelukene før avgang, for å sikre at de var tette. Kommisjonen mener fartøyet hadde minimal bemanning, som kan ha påvirket forberedelsene til seilasen.

Det 48 meter lange lasteskipet ble vanligvis brukt til frakt av grus og pukk, og var ett av tre skip eid av rederiet Ryfylke Shipping.

Daværende administrerende direktør Stephan Dickinson i rederiet avviser at bemanningen på skipet var for liten.

— Det stemmer ikke. Det hadde tatt mannskapet ti minutter å terse lukene. Det er selvfølgelig beklagelig at de ikke gjorde det, for det var klare rutiner om at det alltid skulle gjøres, sier han.

Rederiet har nå avviklet virksomheten sin.

— Vi solgte den siste båten i mars i år. Det er klart at denne hendelsen var en påkjenning, men den var ikke hovedårsaken til at vi ga oss. Det var rett og slett ikke økonomi til å drive videre. Denne bransjen er ikke fremtiden, og da ville vi ikke være med på dette racet lenger, sier Dickinson.