Den 16. januar klokken 0255 i Strandgaten grep politiet inn mot en 38 år gammel mann, som var mistenkt for å kjøpe sex av en utenlandsk kvinne. Han nektet for at han hadde hatt planer om å kjøpe sex.

Politiet noterte navn og lot 38-åringen gå. Det ble ikke skrevet noen anmeldelse. Likevel gikk 38-åringen inn i statistikken til POD som den første sex-kunden tatt i Bergen etter den nye sex-kjøpsloven vedtatt fra 1. januar i år.

Les også: Intervju med en sexkunde

Sex-kunder

Stasjonssjef Rune Solbakken vedgår at denne saken viser hvor vanskelig det kan bli for politiet å avgjøre slike saker, men understreker også at det er politiets oppgave å forhindre lovbrudd.

— Vi må nok føle oss litt frem. I den aktuelle saken grep vi inn på et tidlig tidspunkt, og vi kan si at vi trolig forebygget et sex-kjøp, sier Solbakken.

Etter at den nye loven trådte i kraft har politiet i Bergen sett hvordan utemarkedet er betydelig redusert.

  • Markedet har tørket inn. Mange av kvinnene vi har snakket med sier de enten vil flytte ut av landet eller at de vil inn på innemarkedet, sier Solbakken.

- Må aksjonere nå

Prostituerte som selger seksuelle tjenester på innemarkedet, er noe av det politiet i Bergen har minst kontroll på. Det vil politiet nå gjøre noe med. I en helt fersk rapport har en arbeidsgruppe utredet ulike metoder for hvordan de kan jobbe opp mot innemarkedet for å avsløre sex-kunder, hallikvirksomhet og menneskehandel.

Jarle Bjørke, politioverbetjent fra analysegruppen på etterretningsavsnittet, har ledet arbeidet med rapporten. Han mener det er svært viktig at politiet griper inn mot sex-markedet nå, både med aksjoner og forebyggende arbeid.

  • Vi har hatt en måned med den nye loven og ser hvordan utemarkedet har skrumpet inn. Det samme ser vi på innemarkedet ut fra annonseringen på internett som er blitt nær halvert siden samme tid i fjor. Dersom politiet ikke gjør noe nå, så sender vi ut feil signaler og markedet kan lett ta seg opp igjen, sier Bjørke.

Seks mot sex-handel

I første omgang varsler politiet at det vil bli spaning og aksjoner mot adresser der de vet det foregår prostitusjon. Rapporten peker også på betydningen av et nært samarbeid med hoteller, utesteder, huseiere og dørvakter.

Politiet ønsker seg en gruppe på seks politibetjenter, inkludert en jurist, som jobber fast i en prostitusjonsgruppe med etterforskning, spaning, oppsøkende arbeid og avsløring av ulovlig sex-handel. Fordelen med en fast etterforskningsgruppe er at de kan se sakene under ett.

  • I politiets kamp mot menneskehandlere er en troverdig og god offerbehandling viktig for utfallet av sakene. Vi kan ikke ha det slik at en gruppe på politihuset jager sex-kunder, mens en annen gruppe skal etterforske hallikvirksomhet og menneskehandel. Alle de tre saksområdene henger sammen, sier Bjørke.

Det er politimester Ragnar Auglend som vil vurdere rapporten og avgjøre hvor store midler som kan brukes på en sex-handelsgruppe i politiet.