Mattilsynet og Tollvesenet hadde skjer-pet kontrollen med reisende fra England i går. I frykt for spredning av munn— og klovsyke, var kontrollørene på utkikk etter kjøtt- og melkeprodukt fra klovdyr i Storbritannia.

De fant både ost og kjøtt.

— Vi stopper mange av de reisende og spør hvor de kommer fra, og om de er klar over situasjonen i England, sier Arne Nilsen, kontorsjef på grensekont-rollen ved Bergen tollsted.

-Vi har ikke avdekket noe ulovlig annet enn at vi har tatt litt ost som noen hadde med seg fra Newcastle, sier Nilsen

Passasjerene måtte gi fra seg osten, som ble beslaglagt og destruert av Toll-vesenet.

Se video

De fleste reisende på Flesland hadde fått med seg smittefaren.

— Det var noen som ble litt overrasket, men de var i mindretall. Det virker som informasjonen har nådd frem til mange, sier Nilsen.

I noen tvilstilfeller ble Mattilsynet kontaktet.

— Det var noen som hadde med seg gåselever, og vi var i tvil om også det er omfattet av forbudet. Men det er det ikke, så de fikk passere med gåseleveren i behold, sier Nilsen.

På Skolten senere på kvelden, ble det beslaglagt kjøtt av ulikt slag.

— Vi tok inn omtrent seks kilo kjøtt. De fleste hadde kastet det på båten. Det var veldig lite, og det gikk smertefritt, sier vetrenær i Mattilsynet Per-Arne Ludvigsen. Importforbudet gjelder for klovdyr, det vil si storfe, svin, sau og geit.

Ikke alle var like fornøyd med informa-sjonen.

— Når det viser seg å være en så alvorlig situasjon, burde vi blitt informert om dette allerede i Newcastle. Nå kunne jo folk finne på å kjøpe mat som de ville bli tatt fra dem ved ankomst, sier Anne-Mari R. Hansen, som reiste med DFDS Seaways’ ferge fra Newcastle, som an-kom Skolten i går kveld.

— Først etter at jeg tok kontakt med informasjonen ombord, opplyste de om importforbudet over høyttaleren. Det burde de ha gjort lenge før, sier hun.

Men ifølge Ludvigsen i Mattilsynet gjorde informasjonen nytten.

— De fleste kastet kjøttet før de kom i tollen. De hadde nok fått informasjon på båten.

EKSTRATILTAK: - Vi stopper mange av de reisende og spør hvor de kommer fra, og om de er klar over situasjonen i England, sier Arne Nilsen, kontorsjef på grensekont-rollen ved Bergen tollsted.
Odd mehus