Mandag ble mannen dømt i Nordhordland tingrett for to nye tilfeller av bedrageri. Det første skjedde i Øygarden 28. september for to år siden. 52-åringen fikk en mann til å betale 16.740 kroner for arbeid som han bare utførte en brøkdel av.

Knappe tre måneder senere fikk han en annen mann til å betale 11.160 kroner i forskudd for arbeid som aldri ble gjort. Når arbeidsgiverne forsøkte å ringe den forsvunne håndverkeren, fikk de ham heller ikke tilbake til arbeidet.

— Naturlig forklaring

Mannens forklaring samstemte med de to bedrageriofrene, helt til det kom til motiv. Selv hevder 52-åringen at det er naturlige årsaker som sykdom, familiære problemer og dårlig vær som gjør at arbeidene fortsatt ikke er ferdigstilt.

Dette trodde retten ikke på, og pekte på at han siden 1996 ved flere anledninger har vært under etterforskning og domfelt for bedrageri. Da lurte han eldre mennesker til å betale på forskudd for arbeid som ikke ble gjort. Først etter at politiet ble kontaktet, refunderte han deler av pengene.

- Ustyrlig spilletrang

52-åringen ble dømt til 45 dagers betinget fengsel og må betale en bot på 5000 kroner. I tillegg må han betale tilbake 8.735 til en av ofrene. I det andre tilfellet han nå ble dømt for, hadde han allerede betalt tilbake store deler av beløpet han svindlet til seg.

Retten fant det formildende at det har tatt svært lang tid før saken kom opp i retten. Det ble også lagt vekt på at ”tiltalte gjennom ustyrlig spilletrang fikk økonomiske problemer som krevde tilførsel av midler”.