– De som bor der ute, er noen tøffinger. Ferja kan ikke komme til, men familiene kan komme seg derfra i båt, og det har mange gjort, sier tjenesteleder Reinhardt Sørensen i Aurland kommune til NTB.

Aurland i Sogn og Fjordane ble søndag utsatt for kraftig uvær. Fem ras rammet veistrekningen mellom Gudvangen og Bakka, mens på strekningen mellom Skjerdal og Volda forsvant hele 25 meter av veien i et ras. 50 mennesker ble sittende værfaste.

Åpnes tirsdag og onsdag

Tirsdag ble det ene feltet på fylkesveien mellom Gudvangen og Bakka åpnet igjen. Derimot er strekningen mellom Skjerdal og Volda et større problem. I utgangspunktet hadde innsatsstyrkene tenkt å lage en provisorisk vei inn mot fjellet, men nå vurderes også en bru over rasstedet.

– Maskiner er på vei og flere alternativer blir vurdert. Men vi er ikke kommet i gang med arbeidet, sier Sørensen, og påpeker at det ikke vil komme en ordentlig vei der på flere uker.

Mudrer kaia

Rasene gikk ned i fjorden og har også skapt problemer for ferjetrafikken. Etter å ha jobbet med å mudre fjorden hele tirsdag, tror Reinhardt at ferjene kan gå som normalt i løpet av onsdag.

Flere områder har vært uten strøm og telefonforbindelse etter rasene, men de problemene er nå løst. I tillegg har de fått inn manuell vanntilførsel inn til rasrammede områder.

Prislappen for arbeidet som pågår, kan bli stor.

– Mange av skadene gjelder fylkes— og riksveier. Det blir en stor belastning for Vegvesenet. Kommunen får en belastning med de kommunale veiene. Men prisen tar vi etterpå, sier Sørensen, som har leid inn mellom 20 og 30 personer til å bistå i oppryddingen.

Anna Karine Marstein
Frida Haugsevje Vangen