Beslaget ble gjort i løpet av noen timer fredag og lørdag. I tillegg til rundt 90 ulovlige teiner, plukket mannskapene på kystvaktskipet Tor også opp fire ulovlige laksegarn og like mange torskeruser.

— Vi mistenker at det blir solgt hummer ulovlig til restauranter, sier skipssjef Roger Hoel på KV Tor til firda.no.

KV Tor patruljerer mellom Egersund i sør og Stad i nord, men har ikke sett tilsvarende tilstander som helgens storfangst i Eikefjord tidligere.

— Det er heilt Texas i Eikefjord. Her må vi tydelegvis kontrollere meir, sier Hoel.

Hummeren er fredet fram til 1. oktober klokken 8. Da åpnes det for fangst med større begrensninger enn tidligere på strekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke til 31. oktober. I resten av landet er fangsttiden fra 1. oktober og ut året.

Nytt av året er blant annet at teinene skal ha minst 60 millimeter fluktåpning på hver side og at det maksimalt er tillat å sette ut ti teiner per båt. Hummer med utvendig rogn er totalfredet også i fangstperioden. Og minstemål er 25 centimeter totallengde eller 9 cm ryggskjoldlenge.

Det er som tidligere også krav om at alle teiner skal være merket. Fiskeridirektoratet har innført begrensningene i et forsøk på å bygge opp bestanden igjen.

FREDET: Hummeren er fredet frem til 1. oktober. Bildet viser en lovlig hummerteine i Kvinnherad. ARKIVFOTO: OVE OLDERKJÆR