99 prosent av alle togavgangene Bergen-Arna holder ruten med en margin på tre minutter. På Vossebanen er det tilsvarende tallet 98 prosent, ifølge nye tall fra Jernbaneverket. Minst pålitelig i Norge er Jærbanen og Drammensbanen, der bare 81 prosent av togene klarer seg med under tre minutters forsinkelse. Når det gjelder langdistansetogene er forskjellene mindre. Men her gir statistikken til Jernbaneverket togene en margin på fem minutter. Bergensbanen kommer her cirka midt på treet med en punktlighetsprosent på 94. Det skal være en forbedret punktlighet på de aller fleste strekninger i forhold til fjoråret.