Det opplyser Inge Hjertaas, informasjonssjef Vest i Jernbaneverket.

Togtrafikken stoppet opp kl. 03.50 natt til i går etter utvasking av skinnegangen ved Skiple (mellom Urdland og Reimegrend i Raundalen), og kom først i gang igjen kl. 14.50.

I mellomtiden ble det meldt om skader på Ristesund (mellom Myrdal og Hallingskeid) kl. 05.00 og på Volli i Raundalen noe senere, men begge disse skadene ble utbedret før det ble meldt klar bane ved Skiple.

GÅR IGJEN: Bergensbanen går som normalt i dag. Og på fjellet er høstfargene kommet.
ARKIV: HELGE SUNDE