Anne-Grete Strøm-Erichsen (59), Ap

Den tidligere ordføreren og byrådslederen i Bergen ble valgt til Stortinget i 2005, men tok aldri sete der. Hun ble i stedet forsvarsminister. Utdannet dataingeniør. Er gift og har to barn. Bor i Bergen.

SCANPIX

— For det første å gjennomføre det vi gikk til valg på. Arbeid til alle er vår fremste målsetting. Vi har som mål å komme gjennom finanskrisen med den laveste ledigheten i Europa. Eldreomsorg er også en viktig sak hvor vi har et sterkt mål å jobbe etter. Vi har gjennomført barnehageløftet, nå er målet at alle som har behov for sykehjemsplasser skal få det innen 2015. Vi skal også få Bybanen på skinner, og helst videre.

Per Rune Henriksen (49), Ap

Har ledet Hordaland Ap og vært aktiv i fagbevegelsen i årevis. Er gift, har en datter og en stedatter. Bor i Bergen.

— Det var et vanskelig spørsmål, men det må være sysselsettingspolitikken. Det er helt konkret, man må enkelt og greit kunne stille spørsmålet – er vi blitt flere eller færre arbeidsledige?

Hilde Magnusson Lydvo (39), Ap

Utdannet jurist, og satt i kommunestyret på Voss fra 1990 til 2003. Går inn i sin andre periode på Stortinget. Gift og har tre barn. Bor på Voss.

— Velgerne skal måle meg på om jeg har klart å jobbe for Arbeidspartiets motto om at alle skal med. Jeg vil videreføre arbeidet vi har begynt på med å forbedre barnevernet, styrke det kommunale barnevernet og rusomsorgen. Vi må også jobbe videre med infrastruktur og næringsutvikling, særlig Bergensbanen og Vossebanen.

Dag Ole Teigen (27), Ap

Teigen er ugift, barnløs og bor i Fjell på Sotra. Den eneste representanten som sitter sentralt i IQ-klubben Mensa.

— For det første skal jeg være tilgjengelig og lydhør. Politisk er det helse jeg har jobbet mest med til nå. Uansett hvilken komité jeg havner i, vil helsepolitikk være viktig. Helse Vest sliter med midler. Det er noe som må følges opp, slik at det kan bygges ny barneklinikk. Dessuten må vi gjøre det som står i vår makt for å sikre arbeidsplasser på Vestlandet. Det er vår region som er mest sårbar for finanskrisen.

Magne Rommetveit (53), Ap

Har vært ordfører i Stord i 16 år. Siden han gikk av som ordfører i 2007, har Rommetveit vært kommunalsjef i øykommunen. Han er gift, har to barn og bor på Stord.

Paul S. Amundsen

— Etter fire år skal folk oppfatte at jeg har representert Hordalands interesser. Det skal spesielt være synlig at jeg har engasjert meg på vegne av næringer som er viktig for Hordaland. Jeg tenker da på offshore, kraftindustri og maritim industri. Det skal også være mulig å se at jeg har jobbet for transport- og tjenestetilbudet i Hordaland. Da skulle jeg vel ha nok av arbeid de neste årene.

Arne Sortevik (62), Frp

Utdannet siviløkonom. Har representert Frp på Stortinget siden 2001. Sortevik er skilt og har fire barn.

— Det er vanskelig å svare på før jeg vet hvilken komité jeg skal sitte i. Det kommer jo an på hvilke områder vi skal jobbe mest med. Jeg skal selvfølgelig jobbe med saker som er viktig for Hordaland. Jeg håper på å komme i transportkomiteen. Der er det mange viktige saker for Hordaland. Jeg vil spesielt jobbe for å bygge moderne veier uten bompenger.

Gjermund Hagesæter (49), Frp

Utdannet jurist ved UiB. Kom på Stortinget i 2001, og har de siste fire årene sittet i finanskomiteen. Bor på Isdalstø i Lindås, er gift og har to barn.

— Jeg synes det blir feil å svare på det spørsmålet før jeg vet hvilken komité jeg skal sitte i. Blir det næringskomiteen vil jeg bekjempe den økende kriminaliteten. Blir det næringskomiteen vil jeg jobbe for verdiskapning på Vestlandet, sikre bedrifter og trygge arbeidsplasser.

Laila Reiertsen (49), FrP

Daglig leder på Ravneberghaugen rehabiliteringssenter. Utdannet sykepleier, med videreutdanning i ledelse. Bor ved Solstrand i Os, og har fire barn.

— Det er først og fremst eldreomsorgen jeg er opptatt av. Lovfestet rett til sykehjemsplass og økt lønn til folk som jobber i eldreomsorgen. I tillegg må vi få et skikkelig veinett i Hordaland og helst unngå bompenger. Vi skal i hvert fall jobbe med å redusere bompengene der vi kan.

Karin Ståhl Woldseth (55), FrP

Økonomen ble valgt inn på Stortinget i 2001 og har sittet i familie— og kulturkomiteen. Er gift, har tre barn og bor i Bergen.

Bjelland, H�vard

— Jeg vil fortsette å sørge for at det blir en mer jevnlig fordeling av ressursene til Norges nest største by. For meg er Helse Vest det aller viktigste. Det må ikke være de sentrale østlandsområdene som stikker av med alle pengene. Jeg vil også stimulere til næringsvirksomhet og få Sp til å innse at vi trenger småkraftverk i Hordaland og at vi skal ha kraftlinjer i kabel. Nå skal de få stå for det de har sagt i valgkampen.

Laila Dåvøy (61), KrF

Den tidligere sykepleieren har vært statsråd og leder i Sykepleierforbundet. Er gift, har tre barn og bor på Askøy.

Bjelland, Håvard

— Gitt at jeg skal jobbe videre med helsepolitikk, så kommer jeg til å være veldig opptatt av innhold, kvalitet og verdighet i eldreomsorgen. Jeg har også vært veldig engasjert i barne – og ungdomspsykiatri, og vil følge nøye med på at vi faktisk får et nytt barne – og ungdomssenter i Hordaland. Jeg vil også jobbe for opprusting av Bergensbanen og utvikling av fergefri stamvei for å gi næringslivet bedre samferdselsstruktur.

Audun Lysbakken (32), SV

Nestlederen i SV er tidligere journalist, har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk. Har vært på Stortinget i én periode tidligere.

Ikke tilgjengelig for kommentar.

Kjersti Toppe (41), Sp

Seksbarnsmoren er utdannet lege og jobbet på legevakten før hun ble politiker. Nå gjør hun sin debut på Stortinget.

Vegar Valde

— Det blir det vi har gått til valg på; skole, helse, fornybar energi og samferdsel. Jeg vil ha flere lærere i skolen og mer forebygging innenfor helse. Vi må også rette opp skjevfordelingen mellom øst og vest når det gjelder helsekroner, kulturmidler og sentraliseringen av arbeidsplasser i Oslo. Vi har også gått til valg på et kulturskoleløft, vi skal fjerne køene og gi flere plass i kulturskolen. Det er veldig viktig.

Henning Warloe (49), H

Bergenseren er utdannet befal og siviløkonom. De siste seks årene har han vært byråd i Bergen, og før det var han i bystyret i åtte år.

— Min ambisjon er å være en aktiv og synlig bergensrepresentant. Det føler jeg at det er behov for på Stortinget. I den grad jeg skal måles på noe, må det bli at jeg har klart å sette viktige spørsmål for Bergen på dagsordenen. Det vil være at vi har en tilstrekkelig satsing på det beste vi har av kulturliv, næringsliv, kunnskap og forskning.

Øyvind Halleraker (58), H

Bor på Bømlo. Er utdannet fotograf og har diplomøkonom-eksamen fra BI. Har representert Høyre på Stortinget siden 2001. Vært medlem av energi— og miljøkomitéen og sist transport- og kommunikasjonskomitéen.

Aas, Erlend

— Velgerne kan måle meg på om jeg lykkes i å fortsette presset på regjeringen slik at den kommer med en utredning av høyhastighetstog i Sør-Norge, og spesielt på Vestlandet. I tillegg kan jeg måles på om jeg kan få regjeringen til å vise at vegprosjektet Hordfast ikke bare er tomt prat.

Erna Solberg (49), H

Har sittet på Stortinget i 20 år, og ledet Høyre siden 2004. Hun var kommunaliminister i Bondevik II-regjeringen. Solberg er gift, har to barn og bor i Oslo.

— Vi vil være en offensiv utfordrer til regjeringen når det gjelder skole og småbedrifter. Når det gjelder Hordaland vil det være viktig for oss å få undervannsteknologi-utdanningen på plass.